32 VN-entiteiten onderzoeken hoe de vredesagenda van de Verenigde Naties evolueerde en trekken conclusies voor de toekomst.

Onder leiding van Unesco werkten 32 VN-entiteiten samen aan een onderzoeksproject, waarbij de voortgang en de uitdagingen voor de VN-vredesagenda werden bestudeerd – 70 jaar na de oprichting van de Verenigde Naties en Unesco. Het resultaat is gebundeld in de publicatie 'Long Walk of Peace: Towards a Culture of Prevention'.

Het boek bestaat uit drie grote delen. Het toont de evolutie van de vredesaanpak in het VN-systeem, hoe VN-entiteiten vredeswerk uitvoeren binnen en over hun respectievelijke competentiegebieden, en geeft ervaringsinzichten, geleerde lessen en aanbevelingen om lopende inspanningen te verrijken en de vredesagenda van de VN nieuw leven in te blazen. Door middel van een grondige theoretische analyse, gecombineerd met een presentatie van vernieuwende werkwijzen in 32 VN-organen, verkent het de lange, gestage groei naar vrede en biedt het inspiratie voor nieuwe initiatieven.

Conflictpreventie

Vredeshandhaving, wederopbouw na een conflict en vredesopbouw blijven even belangrijk als altijd maar de versterkte focus moet gericht zijn op conflictpreventie. Dit houdt in dat we op een meer geïntegreerde manier opereren in het continuüm van verschillende vredes- en veiligheidstools, en met de ontwikkelings- en mensenrechtenpijlers, evenals met het humanitaire systeem.

De consensus die zich aftekent, stelt vrede niet alleen gelijk met de afwezigheid van conflicten, maar ook met de synergetische aanwezigheid van verschillende vectoren die conflicten voorkomen en op een vreedzame en constructieve manier transformeren. Het bevorderen van vrede in de onderling verbonden wereld van vandaag vereist dus een bredere aanpak die samen met de imperatieven van mensenrechten en ontwikkeling ook een sterke focus op onderwijs voor vrede, wereldburgerschap, culturele diversiteit en interculturele dialoog inhoudt.

Het onderzoeksproject is uitgevoerd in het kader van het Internationaal Decennium voor de Toenadering van Culturen (2013-2022) waarvoor Unesco het leidende agentschap is.