De mensheid, de planeet en de beschaving zijn niet onsterfelijk. De dingen schouderophalend op hun beloop laten en de (politieke) wil niet tonen om iets aan dringende milieukwesties te doen, kan het einde betekenen. Als we niet dringend stappen ondernemen tegen de wereldwijde klimaatopwarming, dreigen we 5 tot 20 procent van het globale BNP te verliezen. Ook de biosfeer is in gevaar door oprukkende verwoestijning, ontbossing, lucht- en bodemvervuiling, terugvallende biodiversiteit, watercrisissen en oceaanvervuiling.

We moeten onze economie anders gaan benaderen door minder grondstoffen te gebruiken en overbodige consumptie een halt toe te roepen. We moeten een nieuwe vorm van ontwikkeling creƫren en implementeren die, zonder de groei te stoppen, onze planeet en de biodiversiteit spaart. Het is hoog tijd dat we een nieuwe contract aangaan met de natuur voor de ontwikkeling van onze planeet, zo stelt dit boek.

Het boek past in de reeks 21st Century Talks waarmee de UNESCO het debat wil aanzwengelen over de uitdagingen van de toekomst en hoe er mee om te gaan.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier