Wat als iedereen vrij naar om het even welk land zou kunnen reizen en zelf bepalen waar hij woont en werkt? Het lijkt een utopische gedachte in het huidige klimaat waarin landen hun grenzen zo streng mogelijk beveiligen en internationale migratie hoog op de agenda staat. Toch is het een idee dat we niet zomaar aan de kant mogen schuiven, zeker niet in de geglobaliseerde wereld van vandaag met een steeds vrijer verkeer van goederen en diensten. Is de volgende stap immers niet het vrije verkeer van mensen?

Dit boek bundelt een aantal essays die allen de migratie zonder grenzen als uitgangspunt nemen. Er wordt met een analytische geest gekeken naar wat open grenzen wereldwijd zouden betekenen met betrekking tot ethiek, mensenrechten, economische ontwikkeling, politiek, sociale cohesie en welzijn. Daarbij beperkt men zich niet tot theoretische overpeinzingen maar haalt men concrete voorbeelden aan van hoe er wereldwijd met bepaalde vormen van open grenzen wordt omgegaan.

Door het recht op mobiliteit aan te halen en voor te stellen, roept dit boek als het ware op tot openen. Niet enkel tot het openen van de grenzen maar vooral tot het openen van de ogen van al diegenen die betrokken zijn bij, en geïnteresseerd zijn in, de toekomst van internationale migratie in een geglobaliseerde wereld.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier