Er is al veel gediscussieerd onder onderwijsspecialisten over de vraag of het gebruik van nieuwe technologieën zoals het internet leidt tot een radicale verandering van de aard van het onderwijs, of als deze technologieën louter middelen zijn die het aanbieden van onderwijs veranderen.

Dit boek hangt de stelling aan dat het zogeheten e-learning wel degelijk zorgt voor een belangrijke verschuiving in de onderwijssector en dat het de aard van het leren verandert. De flexibiliteit en toegankelijkheid van informatie die karakteristiek zijn voor e-learning komen overeen met de nieuwe vaardigheden die vereist worden van de werkkrachten in de kennismaatschappij, en dat niet noodzakelijk alleen in de ontwikkelde landen.

Toch is e-learning -anders dan wat sommigen geloven- geen goedkoop alternatief voor het traditionele onderwijs. Het financieren van e-learning is een heikel punt voor beleidsmakers omdat het hen vaak confronteert met de beperkingen van hun budget.

Aan de hand van voorbeelden uit landen die het meest investeerden in e-learning, worden de verschillende strategieën voorgesteld die beleidsmakers kunnen aanwenden. Het besluit van de publicatie luidt dat, alhoewel e-learning wellicht niet de oplossing biedt voor de meest dringende problemen van de ontwikkelingslanden, geen enkele regering het zich kan permitteren om er zomaar aan voorbij te gaan.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier