Er is een aanhoudend debat over het onderwijs in cultureel diverse samenlevingen. Over hoe de onderwijskwaliteit, de cultuurbeleving en de volledige participatie van minderheidsgroepen te garanderen en tezelfdertijd sociale harmonie en nationale ontwikkeling in een democratische samenleving te verzekeren. Het is een debat dat niet alleen onder pedagogen gevoerd moet worden. Ook beleidsmakers, onderwijsplanners en mensen die het onderwijs dagdagelijks begeleiden, hebben er belang bij.

Het moge duidelijk wezen dat, gezien de gevarieerde patronen van etnische diversiteit binnen samenlevingen en de verschillende onderwijstradities, er geen kant-en-klare, universeel toepasbare oplossing voor dit vraagstuk bestaat. Maar, zoals dit boek aangeeft, bestaan er wel bepaalde processen die kunnen gevolgd worden om op een goede manier te reageren op culturele diversiteit. Er komen drie aandachtspunten voor het beleid aan bod: de organisatie en structuur van het onderwijs; curricula, pedagogie en taalkeuze; en de relatie tussen de school en de gemeenschap. Op elk van deze terreinen kunnen stappen gezet worden om het onderwijs te verbeteren en de culturele diversiteit in woord en daad te respecteren en te valideren.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier