Slavernij is een gruwelijk fenomeen dat ook de dag van vandaag nog in verschillende delen van de wereld voorkomt. Het is een trieste vaststelling waar we geenszins blind mogen voor blijven. Evenmin mogen we de geschiedenis van de transatlantische slavenhandel uit ons geheugen laten vervagen. Om dit laatste te vermijden is er een nieuw boekje over de transatlantische slavenhandel dat zich richt tot jonge lezers en uit de doeken doet hoe miljoenen mensen ontworteld werden uit Afrika en vervolgens verscheept naar Amerika. Om eens daar aangekomen -als ze het al hadden overleefd, wat verre van evident was gezien de barre omstandigheden op de slavenschepen - verhandeld te worden als vee. Het was een praktijk die ontsprong vanuit een intellectuele en wetenschappelijke constructie die racisme en het misprijzen van de zwarte medemens omwille van zogezegde minderwaardigheid goedpraatte.

Hoewel het hier ontegensprekelijk gaat om een van de zwartste bladzijden uit onze geschiedenis, is het anderzijds zo dat de slavenhandel zorgde voor een interactie tussen verschillende culturen en volkeren. Door te erkennen op welke manier de Afrikaanse culturen andere beschavingen hebben beïnvloed, wordt eveneens bijgedragen tot het bestrijden van de vooroordelen die een voedingsbodem voor racisme zijn.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier