Immaterieel erfgoed, dat in dit boekje voor eerder jonge lezers centraal staat, is een verzamelterm voor allerlei vormen van erfgoed die mee de culturele identiteit bepalen, zoals daar zijn orale tradities en expressies (inclusief talen als uitdragers van immaterieel cultureel erfgoed), podiumkunsten, sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten, kennis en gebruiken met betrekking tot de natuur en het universum, en de knowhow die voorkomt uit traditionele ambachten.

Aan de hand van een aantal concrete voorbeelden krijgt de lezer een beter beeld van wat immaterieel cultureel erfgoed allemaal inhoudt. Tevens wordt er gewezen op het belang van het vrijwaren van deze kwetsbare vorm van erfgoed, iets waar de UNESCO hard aan werkt met de Conventie voor de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed die sinds 20 april 2006 van kracht is.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier