De eilanden Réunion, Mauritius en Rodrigues beschikken over unieke medicinale tradities. Ze zijn de vrucht van een proces van creolisering. De tradities en hun toepassingen zijn onlosmakelijk verbonden met de natuur waaruit ze putten. Ze zijn een sleutel tot het begrijpen van de samenlevingen op deze eilanden die voortdurende balanceren tussen traditie en moderniteit.

Deze aanvankelijk onbewoonde eilanden, werden vanaf de late zeventiende eeuw bevolkt door mensen afkomstig uit Europa, Madagaskar, Afrika, India, China, Polynesië, Australië... De dialoog tussen de medicinale kennis die specifiek zijn voor elk van hen, zorgde voor de schepping van een gemeenschappelijke kennis, voornamelijk doorgegeven door vrouwen.

Dit boek belicht de kennis van vrouwen over medicinale planten en medische procedures, waaronder de knowhow over het begeleiden van de bevalling. Het staat ook stil bij de rol van de traditionele medicinale kennis in de samenlevingen op deze eilanden nu ze een toenemende verwestersing ondergaan.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier