Dit boek bundelt twee studies, een van Harban S. Bhola en een van Sofía Valdivielso Gómez. Samen geven ze richting aan het debat over hoe geletterdheid kan bijdragen tot duurzame ontwikkeling. De auteurs kregen beiden de zesde Internationale Prijs voor Geletterdheidsonderzoek van het UNESCO Instituut voor Levenslang Leren in Hamburg.

Prof. Bhola onderzoekt hoe geletterdheid en duurzame ontwikkeling dichter bij elkaar kunnen gebracht worden. Hij begint met een historisch en theoretisch onderzoek van beide domeinen om vervolgens een aantal praktische aanbevelingen te doen zoals: geletterdheidsprogramma's moeten samenwerken met organisaties die zich bezighouden met landbouw, veeteelt, waterontwikkeling, bosbeheer en gezondheidszorg en mensen die actief zijn op het vlak van geletterdheid en volwassenenonderwijs moeten een opleiding krijgen om hun ecologisch bewustzijn te vergroten. Die praktische aanbevelingen maken de studie bijzonder interessant voor onderzoekers, beleidsmakers en mensen op het terrein.

Dr. Valdivielso concentreert zich op het concept 'integrale geletterdheid' een benadering die geletterdheid niet enkel functioneel benadert maar ook aandacht heeft voor meer subjectieve en culturele dimensies. Ze ziet in deze benadering een uitgelezen manier om duurzame ontwikkeling te bevorderen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier