De UNESCO publiceerde zopas Study Abroad 2004-2005, een gids die om en bij de 2.600 onderwijsinstellingen uit 147 landen voorstelt. Het referentiewerk bevat een schat aan informatie voor studenten - zowel in het Engels, het Frans als in het Spaans - over de verschillende leerprogramma's die er bestaan in landen wereldwijd, afstandsonderwijs, nationale onderwijssystemen, taalcursussen, inschrijvingsgelden, immigratievoorwaarden, studiebeurzen en andere financiële hulp.

De nieuwe gids is al de 32ste uitgave van Study Abroad, waarvan de eerste editie in 1948 verscheen met als doel de mobiliteit van studenten en onderzoekers te bevorderen. Die doelstelling is onveranderd gebleven maar de manier waarop dit doel wordt nagestreefd is enigszins met de tijd mee geëvolueerd.

De gids is opgedeeld in vijf delen. Het eerste deel, "Instrumenten voor studenten", bevat een lijst met vragen die een student over de aangeboden cursussen kan stellen aan een onderwijsinstelling om zo een goed geïnformeerde keuze uit het aanbod te kunnen maken. Het geeft ook uitleg over de conventies van de UNES CO betreffende de erkenning van kwalificaties in het hoger onderwijs.

In het tweede deel, "Open onderwijs en afstandsonderwijs", wordt het systeem van open onderwijs en afstandsonderwijs uitgelegd. Het hoofdstuk bevat ook een adressenlijst van internationale en regionale gespecialiseerde instellingen (de Arabische landen, Afrika, Azië en het gebied van de Stille Zuidzee, Latijns Amerika en de Caraïben, Europa en Noord Amerika).

Het derde deel bevat een lijst met al de beschikbare internationale studiebeurzen en cursussen, zoals die bijvoorbeeld aangeboden worden door het Afrikaans Instituut voor Economische Ontwikkeling en Planning, het Aziatisch Instituut voor Technologie, de Europese Commissie, de Internationale Federatie van Universitaire Vrouwen, het Latijns Amerikaans en Caraïbisch Instituut voor Economische en Sociale Planning, de Organisatie van Amerikaanse Staten, en vele andere internationale organisaties en agentschappen van de Verenigde Naties. Een totaal van maar liefst 54 referenties.

Nationale studiebeurzen en cursussen maken het vierde en grootste deel uit van dit 650-pagina's tellende naslagwerk. De 2.520 referenties staan gerangschikt in alfabetische volgorde per land en bieden een brede kijk op het hoger onderwijs in de wereld. Tot slot is er ook nog een handige index waarmee je sneller vindt wat je zoekt.

De UNESCO stelt gratis een databank (www.unesco.org/studyabroad) ter beschikking waarmee je informatie per land of per studiegebied kan opzoeken. Het systeem is zo opgebouwd dat onderwijsinstellingen en organisaties zelf hun informatie kunnen actualiseren, zodat de aangeboden informatie up-to-date blijft.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier