Study Abroad 2006-2007 is een internationale gids voor studenten die zin hebben om een opleiding in het buitenland te volgen. De gids stelt meer dan 2.900 onderwijsmogelijkheden uit 151 landen voor. Het referentiewerk bevat een schat aan informatie voor studenten - zowel in het Engels, het Frans als in het Spaans - over de verschillende leerprogramma's die er bestaan in landen wereldwijd, afstandsonderwijs, nationale onderwijssystemen, taalcursussen, inschrijvingsgelden, immigratievoorwaarden, studiebeurzen en andere financiële hulp.

De gids is opgedeeld in drie grote delen. Het eerste deel, "Instrumenten voor studenten", bevat een lijst met vragen die een student over de aangeboden cursussen kan stellen aan een onderwijsinstelling om zo een goed geïnformeerde keuze uit het aanbod te kunnen maken. Het geeft ook uitleg over de conventies van de UNES CO betreffende de erkenning van kwalificaties in het hoger onderwijs.

In het tweede deel, "Open onderwijs en afstandsonderwijs", wordt het systeem van open onderwijs en afstandsonderwijs uitgelegd. Het hoofdstuk bevat ook een adressenlijst van internationale en regionale gespecialiseerde instellingen (de Arabische landen, Afrika, Azië en het gebied van de Stille Oceaan, Latijns-Amerika en de Caraïben, Europa en Noord-Amerika). Het derde deel bevat een lijst met beschikbare internationale en nationale studiebeurzen en cursussen.

Drie indexen helpen je vinden wat je zoekt in de gids. Je kan zoeken op studieonderwerp of instelling en er is ook een index van de internationale organisaties die in het werk aan bod komen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier