Schoolboeken nemen ongetwijfeld een belangrijke plaats in bij het lesgeven en in het leerproces. Recente studies in lage-inkomenslanden tonen aan dat leerlingen betere resultaten behalen als er geïnvesteerd wordt in het voorzien van schoolboeken, het beperken van het aantal leerlingen per klas en het verbeteren van de lerarenopleiding. Dit boek spitst zich toe op de vraag hoe schoolboeken de onderwijskwaliteit kunnen ten goede komen in het formeel onderwijs.

Het boek begint met twee kritische beschouwingen, een over de inhoud en het aanbod van schoolboeken en een over impact en didactiek. Daarna volgt een hoofdstuk dat toont hoe de productie en verspreiding van schoolboeken in Roemenië, Macedonië, Sri Lanka, Azerbeidzjan en China aangepakt worden en twee hoofdstukken die nationale voorbeelden aanhalen uit Brazilië en Rusland en aantonen welke de uitdagingen zijn bij het ontwikkelen, evalueren en verspreiden van betaalbare en relevante schoolboeken van hoge kwaliteit in een federale context. Het laatste hoofdstuk onderzoekt de band tussen de inhoud van schoolboeken en de op identiteit gebaseerde conflicten in Rwanda.

Uit de aangehaalde voorbeelden en de kritische reflecties kunnen lessen getrokken worden om de procedures voor de ontwikkeling, productie en evaluatie van schoolboeken te optimaliseren, om de pedagogische impact van schoolboeken te vergroten, om leerkrachten betere keuzes te laten maken bij de keuze van schoolboeken, om te zorgen voor een efficiëntere verspreiding van schoolboeken, en om identiteitsgebonden onderwerpen op een constructieve manier te behandelen in schoolboeken in een federale context, in gebieden in overgang of in delen van de wereld die herstellen van een conflict.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier