In 1956 verscheen The Future of Arid Lands, een bundeling van de papers die werden besproken tijdens een reeks internationale bijeenkomsten over droge gebieden in New Mexico in 1955. Deze bijeenkomsten genoten de steun van de UNESCO en de American Association for the Advancement of Science en onderzochten de belangrijkste issues die zich toentertijd lieten voelen in droge gebieden. Er werd eveneens een agenda opgesteld om deze issues aan te pakken.

In 2005 gaf de UNESCO de opdracht voor The Future of Arid Lands - Revisited. Bedoeling is het oorspronkelijke werk tegen het licht te houden. In dit eerste deel geven onderzoekers van de Universiteit van Arizona een overzicht van waar de wetenschap stond in 1956 en van welke opvattingen er toen golden met betrekking tot de ontwikkeling van droge gebieden. Vervolgens gaan ze na hoe het beleid van droge gebieden sindsdien is geëvolueerd en trekken ze lessen uit deze vergelijking die nuttig kunnen zijn voor de huidige en toekomstige beheerders van droge gebieden. Ze wagen zich eveneens aan een voorspelling over wat de toekomst zal brengen voor droge gebieden.

De belangrijkste wijziging in het denken over het beheer van droge gebieden is dat men niet langer zoekt naar dat ene magische middel dat alle problemen oplost maar dat men uitgaat van een geïntegreerde benadering die mensen als een essentieel onderdeel van het ecosysteem én van de oplossing voor de problemen beschouwt.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier