Droge gebieden brachten enkele van 's werelds grootste beschavingen voort en moderne gemeenschappen gevestigd in droge gebieden beschikken over rijke en unieke culturen. De ecosystemen in dergelijke streken tonen een verassende biodiversiteit. Verwoestijning is echter een ernstig probleem in deze gebieden. Het tast de bodem en de plantengroei aan. 70% van de droge gebieden kampen met het probleem, tengevolge van lang aanhoudende droogtes, maar ook tengevolge van een slecht beheer van de veestapel of door onoordeelkundig landgebruik.

Dit boek is ontstaan uit een internationale wetenschappelijk conferentie over het onderzoek naar verwoestijning en droge gebieden die de UNESCO organiseerde van 19 tot 21 juni 2006 in Tunis (Tunesiƫ). Het geeft een overzicht van praktische oplossingen om verwoestijning te bestrijden en om ecosystemen in droge gebieden te bewaren en duurzaam te beheren. Er is bijzondere aandacht voor het behoud van biologische en culturele diversiteit in droge gebieden en voor de invloed van de mens.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier