De volledige deelname van de vrouw aan de sociale en economische ontwikkeling en aan het democratische proces is onontbeerlijk. Een nieuw evenwicht op alle niveaus, gebaseerd op de gelijkheid tussen de geslachten (gender equality), zal de promotie van de vrede en de verdraagzaamheid bevorderen.

In de hedendaagse wereld, gekenmerkt door groeiend geweld en toenemende spanningen en sociale ongelijkheden, is de uitsluiting van de vrouw een van de voornaamste bedreigingen voor de democratie en een flagrante verspilling van menselijk potentieel en creativiteit.

Dit boek analyseert de rol van de vrouw in tijden van oorlog en vrede, en gaat na met welke problemen zij kampen. Het bekijkt vredes- en veiligheidsbeleid, en de uitvoering ervan, vanuit het gender perspectief en bestudeert vredesinitiatieven die uitgaan van vrouwen.

Op die manier verschaft deze gezamenlijke uitgave van UNESCO's Vredescultuur Programma en de Divisie van de Verenigde Naties voor de Vooruitgang van de Vrouw ons een basis waarop we nieuwe manier van samenleven kunnen bouwen aan de start van dit nieuwe millennium, beginnend in dit Internationaal Jaar voor de Vredescultuur.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier