Als er iets is dat onze moderne samenleving kenmerkt, dan is het verandering. De hedendaagse snelle evolutie maakt dat levenslang leren belangrijker is dan ooit tevoren. Zij die zich kunnen aanpassen, worden weerbaar en kunnen zich verder ontplooien. Zij die dit niet kunnen, worden kwetsbaar en afhankelijk. Het toekomstige economische en sociale succes van elke samenleving is nauw verbonden met de educatie van volwassenen.

Nu er meer aandacht uitgaat naar en geïnvesteerd wordt in volwasseneneducatie, is het belangrijk om op te volgen welke groepen in de samenleving de kans krijgen om daadwerkelijk bij te leren. Als dit niet nauwlettend wordt opgevolgd, is de kans groot dat bestaande socio-economische verschillen enkel groter worden.

De auteurs die in dit werk aan het woord komen, doen een internationale vergelijkende studie van de patronen die zich aftekenen in het volwassenenonderwijs in voornamelijk ontwikkelingslanden. Daarbij hebben ze aandacht voor alle vormen van educatie: zowel formeel onderwijs als opleidingen op de werkvloer, niet-werkgerelateerde opleidingen en informeel leren. Ze komen onder meer tot de vaststelling dat het hoger onderwijs een steeds belangrijkere rol opeist en dat de meeste volwassenen vooral in functie van hun werk bijkomende opleidingen volgen. Ook lijken jongere mensen meer open te staan voor levenslang leren dan hun oudere collega's.

Afsluiten doen de auteurs met het formuleren van de implicaties van hun conclusies en het aangeven van onderwerpen die bijkomend onderzoek vragen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier