Unesco en uitgeverij HarperCollis geven samen een stripreeks uit die de rol van vrouwen in de geschiedenis van Afrika belicht. Het gaat om een selectie van inspirerende vrouwen die zich hebben onderscheiden in de geschiedenis van hun continent op uiteenlopende gebieden zoals de politiek, het verzet tegen kolonisatie, de verdediging van de rechten van vrouwen en de bescherming van het milieu.

Tot nu toe zijn er vier delen verschenen over:

The Women Soldiers of Dahoney

Elitetroepen van vrouwelijke soldaten die bijdroegen tot de militaire macht van het Koninkrijk van Dahoney in de achttiende en negentiende eeuw. Ze werden bewonderd in hun land en gevreesd door hun tegenstanders omdat ze gevaar nooit de rug toekeerden. De troepen werden ontbonden na de val van Gbéhanzin, de laatste koning van Dahomey, tijdens de Franse koloniale expansie aan het eind van de negentiende eeuw.

Funmilayo Ransome-Kuti and the Women's Union of Abeokuta

Funmilayo Ransome-Kuti (1900-1978) was een vooraanstaande activiste tijdens de Nigeriaanse strijd tegen de kolonisatie. Ze richtte de Abeokuta Vrouwen Unie op, een van de indrukwekkendste vrouwenorganisaties van de twintigste eeuw waarbij naar schatting zo'n 20 000 vrouwen waren aangesloten. De organisatie streed voor de bescherming en de bevordering van de vrouwenrechten.

Wangari Maathai and the Green Belt Movement

Wangari Maathai (1940-2011) was een Keniaanse geleerde en milieuactiviste. Ze richtte de baanbrekende Green Belt Movement op in 1977 die mensen, met name vrouwen, aanmoedigde om bomen te planten om de achteruitgang van het milieu tegen te gaan. Haar holistische benadering zette haar er toe aan om milieubescherming te koppelen aan andere thema's zoals politiek bestuur, mensenrechten en vrede. Ze werd bekroond met de Nobelprijs voor de Vrede in 2004.

Njinga Mbandi, Queen of Ndongo and Matamba

Nzinga Mbande (1581-1663) was koningin van de Afrikaanse rijken Ndongo en Matamba en speelde een sleutelrol in de geschiedenis van het zeventiende-eeuwse Angola. Ze was een begenadigd diplomaat, een kundige onderhandelaar en een meester-tacticus. Tot haar dood in 1663 verzette ze zich hardnekkig tegen de Portugese kolonisatie.


De delen van de UNESCO Series on Women in African History reeks kosten elk 11 euro en zijn te bestellen bij UNESCO Publishing.