De effecten van de globalisering laten zich steeds meer voelen in het hoger onderwijs, net als in alle andere geledingen van de maatschappij. Om deze dynamiek beter te begrijpen en de uitdagingen die deze met zich meebrengt voor de universiteiten in zowel rijke als arme landen te definiƫren, werd aan 17 specialisten in hoger onderwijs gevraagd om een bijdrage te leveren aan dit debat. De verscheidenheid aan perspectieven en de brede waaier van thema's die aan bod komen, biedt de lezers inzicht in de voornaamste uitdagingen en vragen waarvoor het hoger onderwijs momenteel staat.

Het resultaat is een boek dat zich zowel vragen stelt over de positie die universiteiten innemen op internationaal niveau als over hun sociale relevantie in een op kennis gebaseerde wereld waarin innovatie een drijvende kracht is geworden. Het is duidelijk dat universiteiten door enorme veranderingen gaan waarbij de nationale overheid niet langer het enige referentiepunt is voor hun ontwikkeling. Door zich open te stellen voor de mondiale samenleving, zien universiteiten hun terrein uitgebreid met een ganse reeks nieuwe spelers: regionale overheden, internationale organisaties, ngo's, bedrijven, commerciƫle en virtuele universiteiten. Door de interactie met deze nieuwe spelers, worden universiteiten gedwongen hun eigen positie, rol en toekomst in vraag te stellen.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier