Een efficiënt waterbeheer in steden moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke kennis over de impact van menselijke activiteit op zowel de stedelijke hydrologische cyclus - met zijn processen en interacties - als het milieu zelf. Dergelijke antropogene impact kan heel erg verschillen in tijd en ruimte en moet gemeten worden in relatie tot het plaatselijke klimaat, de stedelijke ontwikkeling en de culturele, milieu- en religieuze gebruiken en andere socio-economische factoren.

Het Internationaal Hydrologisch Programma (IHP) van de UNESCO bestudeerde dit onderwerp uitvoerig en brengt daarover verslag uit in dit werk. Het begint met een introductie van het concept van stedelijk waterbeheer en benadrukt de noodzaak van een geïntegreerde totaalaanpak. Vervolgens bespreekt het de verschillende hydrologische componenten van de cyclus, de verschillende elementen van de stedelijke infrastructuur en de waterdiensten, en de verschillende gevolgen van verstedelijking op het milieu - gaande van de atmosfeer en oppervlakte water tot moerasgebieden, grondwater maar ook biodiversiteit. Afgesloten wordt er met een reeks aanbevelingen die kunnen leiden tot een efficiënt stedelijk waterbeheer op basis van de in het boek voorgestelde bevindingen van het IHP-project.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier