Naar aanleiding van de zesde fase van UNESCO's Internationaal Hydrologisch Programma (2002-2007), geeft UNESCO een reeks publicaties uit die fundamentele kwesties behandelt in verband met de rol van water in steden en de effecten van verstedelijking op de hydrologische cyclus en de watervoorraden. Gericht op de ontwikkeling van een geïntegreerde aanpak voor duurzaam stedelijk waterbeheer, wil de reeks het werk vergemakkelijken van stedelijk waterbeheerders, beleidsmakers en mensen die daaromtrent opleidingen verzorgen.

Inzicht in de effecten van verstedelijking op de stedelijke waterkringloop en het beheer van de bijbehorende gezondheidsrisico's vergen adequate strategie├źn en maatregelen. Gezondheidsrisico's in verband met de stedelijke watersystemen en -diensten omvatten de microbiologische en chemische verontreiniging van stedelijke wateren en uitbraak van watergerelateerde ziekten, voornamelijk als gevolg van een slechte water- en sanitaire voorzieningen in stedelijke gebieden, en van het lozen van onvoldoende behandeld of onbehandeld, industrieel en huishoudelijk afvalwater. Klimaatverandering verergert deze problemen nog, en dus moet er rekening gehouden worden met alternatieve scenario's in het stedelijk water risicobeheer.

Urban Water Security: Managing Risks is het resultaat van een project dat onderdeel is van UNESCO's Internationaal Hydrologisch programma en behandelt vraagstukken omtrent de problematiek van het stedelijk waterbeheer. Het eerste deel beschrijft de risico's die samenhangen met de stedelijke watersystemen en -diensten. Vervolgens wordt het concept van het risicobeheer voor stedelijk water besproken en worden verschillende benaderingen van het beheer en de beheersing van het stedelijk waterrisico's verkend. Een afsluitend hoofdstuk bevat casestudies over het beheer van stedelijk waterrisico's.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier