De school -traditioneel een instituut waar je kennis, waarden en vaardigheden opdoet- kan ook een plaats zijn waar geweld deel uitmaakt van de dagelijkse routine. Geweld tast de efficiƫntie van het onderwijs aan doordat het ingrijpt in de mogelijkheid om te leren, het sociale gedrag en de levenskwaliteit. Zonder vrede in de geesten van leerlingen en leraars kan de school haar rol niet vervullen. Het fenomeen negeren of afdoen als immoreel zal het niet doen verdwijnen. Aangezien de belaagde partijen vaak onervaren zijn met maatregelen om geweld in te tomen en aan te pakken, brengt dit boek een aantal methoden aan die moeten helpen om het hoofd te bieden aan dit probleem. Het steunt vooral op de ervaringen in ontwikkelingslanden en wil een stap zetten naar een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier