Unesco heeft een nieuw rapport klaar dat aantoont dat vrouwen nog steeds moeten onderdoen voor mannen in de culturele wereld. Het rapport roept dan ook op tot meer debat, onderzoek en sensibilisering over de nood om te werken aan gelijke rechten, verantwoordelijkheden en kansen voor vrouwen en mannen, meisjes en jongens, op het gebied van erfgoed en creativiteit.

Het rapport bundelt voor het eerst onderzoeksresultaten, beleidsbeslissingen, voorbeeldpraktijken en statistieken over gendergelijkheid en emancipatie in de culturele sector uit een brede waaier van bronnen uit diverse domeinen. Het bevat een reeks aanbevelingen voor regeringen, beleidsmakers en de internationale gemeenschap.

Het rapport stelt een aantal symptomen vast die ook in andere gebieden van het socio-economisch leven opduiken: beperkte vertegenwoordiging van vrouwen bij beleidsmakers (het 'glazen plafond'), afzondering in bepaalde activiteiten (de 'glazen muren'), beperkte mogelijkheden voor bijscholing en netwerking, het ongelijke aandeel van vrouwen bij de uitvoering van onbezoldigde zorgtaken, en minder goede werkomstandigheden (parttime, contractueel werk en informele functies). Bovendien is de culturele sector allesbehalve vrij van genderstereotypen en vast(geroest)e ideeën over cultureel gepaste rollen voor vrouwen. Data over cultuur zijn nooit uitgesplitst per gender zodat de ongelijkheden en de uitdagingen op dit gebied verborgen blijven voor beleidsmakers en -voerders.


Lees meer over het rapport Gender Equality: Heritage and Creativity.

Download het rapport Gender Equality: Heritage and Creativity.

Download het rapport Égalité des genres, patrimoine et créativité.