UNESCO stelt een bundeling van bronnen voor om informatievaardigheden te introduceren in het onderwijs. Het betreft een overzicht van beschikbare bronnen, gaande van boeken, websites, magazines en ander informatiemateriaal, in 42 talen. Het begrip informatievaardigheden omvat het vermogen om een informatiebehoefte te definiëren en om die informatie te vinden, te evalueren en efficiënt te gebruiken.

Onderwijsexperts zijn het er over eens dat er een grote behoefte bestaat aan educatieve bronnen over informatievaardigheden. Het concept is in verschillende landen bestudeerd en er bestaan heel wat publicaties over. Door een overzicht te verschaffen van beschikbare bronnen in verschillende veelgesproken talen, laat de e-publicatie van UNESCO geïnteresseerden en betrokkenen toe om relevante informatie over het concept terug te vinden in hun moedertaal.

De samenstellers van de e-publicatie willen leerkrachten en andere betrokkenen uit de onderwijssector helpen om het concept informatievaardigheden te introduceren in het klaslokaal en in leerplannen. Daarbij kunnen ze gebruik maken van bronnen die zijn opgesteld in de taal waarmee ze het meest vertrouwd zijn.

Naast informatiebronnen bevatten de 42 lijsten ook een overzicht van onderzoekers die specifiek rond informatievaardigheden werken. Er is eveneens aandacht voor duiding bij het concept informatievaardigheden.

De publicatie is beschikbaar in twee formaten: pdf en epub. Epub is een bestandstype dat geschikt is voor mobiele platformen zoals e-readers en tablets.


Overview of Information Literacy Resources Worldwide