Het naderende einde van de twintigste eeuw wordt gekenmerkt door een hele reeks veranderingen. Misschien wel de meest in het oog springende daarvan is de enorme (r)evolutie op het vlak van de informatie- en communicatietechnologie.

Die vooruitgang stelt ons echter voor een hoop vragen. Hoe zit het met de bescherming van het auteursrecht in die nieuwe informatiemaatschappij ? Hoe kunnen we de financieel zwakkeren toegang verlenen tot de nieuwe informatiebronnen zodat ook zij volop kunnen genieten van de voordelen ? Welke rol kunnen de nieuwe informatietechnieken spelen in de ontwikkeling van naties ? Welke gevaren zijn er verbonden aan de wereldwijde media 'coverage' en de globalisering van de berichtgeving ? Hoe kunnen lokale culturen overleven in een wereld die steeds meer neigt naar universaliteit ? Welke invloed hebben de media op het democratisch proces ? Hoe zal het leven er uit zien in de virtuele maatschappij ? Hoe kunnen waarheid en kwakkel van elkaar onderscheiden worden ?

Al die vragen liggen aan de basis van deze tweede editie van het World Communication Report. Het schetst een globaal beeld van de veranderingen in het informatie- en medialandschap en probeert de impact ervan in te schatten op de relatie tussen overheid, informatie en democratie. Met dit rapport hoopt UNESCO een wereldwijd debat op gang te brengen over alle facetten van deze problematiek.


U kan het boek rechtstreeks bestellen via Unesco Publishing: bestel hier