Het Werelderfgoedprogramma is zonder twijfel het meest bekende onderdeel van de werking van Unesco. Er verschijnen jaarlijks duizenden artikels over en de lidstaten van Unesco investeren flink in het verkrijgen van het label voor hun erfgoed. Bijna de helft van de meer dan duizend inschrijvingen op de Werelderfgoedlijst bevindt zich in Europa.

Aan de prestigieuze erkenning van een site als werelderfgoed zijn strikte voorwaarden verbonden op het vlak van de bescherming en het beheer. Dit boek gaat in op hoe een en ander in de praktijk gebeurt. Het geeft een overzicht van ervaringen, uitdagingen en voorbeeldpraktijken met betrekking tot het vrijwaren van het werelderfgoed in Europa voor toekomstige generaties.

Download World Heritage in Europe Today

Bestel World Heritage in Europe Today bij Unesco Publishing