Sociale wetenschappen kenden een flinke opmars de voorbije twee decennia. Er bestaat veel interesse voor de resultaten van sociaal wetenschappelijk onderzoek bij beleidsmakers en media en sociaal wetenschappelijke concepten en theorieën beïnvloeden de publieke opinie en het openbaar debat meer dan ooit tevoren.

Er blijft echter nog een onevenwicht bestaan in de beschikbare kennis. Vooral in ontwikkelingslanden is de kennis beperkt, waardoor sociale wetenschappen hun potentieel nog niet waarmaken en niet ten volle bijdragen tot de oplossing van mondiale problemen zoals klimaatverandering, ongelijkheid en armoede.

Het World Social Science Report analyseert de huidige toestand van de sociale wetenschappen wereldwijd, deelt de visie van verschillende sociaal wetenschappelijke disciplines op een aantal mondiale problemen en beschouwt de relatie tussen sociale wetenschappers, beleidsmakers en de samenleving in het algemeen. Het stelt ook oplossingen voor om het potentieel van sociale wetenschappen ten volle te benutten.

Klik hier voor meer achtergrond bij het UNESCO World Science Report 2010 en voor een samenvatting.