Je bent hier:

Unesco Platform Vlaanderen vzw

Het Unesco Platform Vlaanderen is het centrale aanspreekpunt voor iedereen in Vlaanderen die informatie zoekt die verband houdt met de Unesco: de Organisatie van de Verenigde Naties die bouwt aan een betere toekomst voor iedereen en de wereldvrede wil bevorderen door internationale samenwerking te stimuleren op het vlak van onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie.

Inzake informatieverspreiding en communicatie over Unesco is het Unesco Platform Vlaanderen de prioritaire partner van de Vlaamse Unesco Commissie, die in 2003 door de Vlaamse regering is opgericht.

Internationale familie

Het Unesco Platform Vlaanderen behoort tot een internationale familie van zogenaamde Unesco Centra: niet-gouvernementele organisaties die bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van de Unesco. De Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onderscheidt zich immers van andere gelijkaardige internationale organisaties door de nauwe band die ze onderhoudt met vertegenwoordigers van de burgermaatschappij. Op die manier verzekert ze zich van goede contacten op het veld, aangezien ze bij de voorbereiding en de uitvoering van haar programma steunt op adviezen en medewerking van de basis.

 

 

Informatieverspreiding

Het Unesco Platform Vlaanderen legt zich toe op het beter bekend maken van de werking van Unesco bij een breed publiek. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is de wijze waarop verschillende Vlaamse actoren bijdragen tot  de uitvoering van de programma's van Unesco. Ook de de verbondenheid tussen Vlaanderen en Unesco door middel van erkend erfgoed, participatie in Unesco-netwerken enz. brengen we onder de aandacht.

Informatiecentrum

Het Unesco Platform Vlaanderen runt een documentatiecentrum waarin informatie wordt verzameld waarmee de vereniging antwoordt op vragen van het publiek. Bezoekers kunnen in het informatiecentrum grasduinen in boeken & rapporten van Unesco en er tijdschriften & nieuwsbrieven raadplegen over diverse onderwerpen zoals onderwijs, natuurwetenschappen, sociale- en menswetenschappen, immaterieel- en werelderfgoed, internationale samenwerking, enz.

Ons kantoor is ondergebracht in Erfgoedhuis Bachten de Kupe, Leopold II laan 2 in Oostduinkerke, dat elke weekdag te bezoeken is tussen 13u en 16u. In de inkom liggen tal van publicaties over allerlei programma's van Unesco gratis ter beschikking van geïnteresseerden. Wie ons documentatiecentrum wil bezoeken, maakt best een afspraak: info@unesco-vlaanderen.be of 058 52 36 41.

ondernemingsnummer 0 420 064 834