Unesco Vlaanderen Unesco Vlaanderen

Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling

Gepubliceerd op 06/04/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

De Wereldtop over de Informatiemaatschappij (WSIS) was een VN-top over de globale voordelen en uitdagingen van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Het voornaamste doel van deze top en zijn follow-up is de bevordering van een wereldwijde dialoog en samenwerking "om een te bouwen aan een inclusieve, ontwikkelingsgerichte informatiemaatschappij waarbij de mensen centraal staan en iedereen de kans krijgt informatie en kennis te geven en te krijgen, te gebruiken en te delen".

Uit deze top vloeiden een aantal visieteksten en actieplannen voort. Aangezien de voornaamste aandachtspunten van WSIS behoren tot de kern van UNESCO's opdracht, waaronder de ethische, wettelijke en socioculturele aspecten van de informatiemaatschappij - waarbij de mens steeds centraal staat in deze vaak technologisch gestuurde domeinen - is UNESCO nauw betrokken bij de verdere follow-up van de top en bij de uitvoering van de plannen.

UNESCO is een sterk pleitbezorgder van het concept van de kennismaatschappij en legt de nadruk op vier sleutelprincipes: vrijheid van meningsuiting, kwaliteitsvol onderwijs voor iedereen, universele toegang tot informatie en kennis en respect voor culturele en linguïstische diversiteit.

De principes van de kennismaatschappij vormen de basis voor de manier waarop UNESCO meewerkt aan de uitvoering van het Actieplan van WSIS. In de praktijk concentreert de Organisatie zich op de implementatie van zes van de elf actielijnen die zijn vervat in het plan:

  • Toegang tot informatie en kennis
  • E-onderwijs
  • E-wetenschap
  • Culturele diversiteit en identiteit, taaldiversiteit en lokale thema's
  • De media
  • De ethische aspecten van de informatiemaatschappij

Wat er inmiddels op deze terreinen is gerealiseerd, en hoe het ruimere kader van WSIS en zijn follow-up er uit ziet, is te lezen in deze nieuwe brochure van het UNESCO Platform Vlaanderen.

Download de brochure Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling


Bevordering van informatie en communicatie voor ontwikkeling is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is te verkrijgen via info@unesco-vlaanderen.be