Unesco Vlaanderen Unesco Vlaanderen

Het recht op onderwijs

Gepubliceerd op 20/12/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

Iedereen heeft recht op onderwijs. Ervoor zorgen dat iedereen ook daadwerkelijk van dit recht kan genieten, is een integraal onderdeel van UNESCO's opdracht om "volledige en gelijke onderwijskansen voor iedereen" te verzekeren. Niettemin blijven er wereldwijd tot op de dag van vandaag nog steeds miljoenen kinderen en volwassenen verstoken van basisonderwijs.

Deze folder geeft een overzicht van de verschillende internationale instrumenten die zijn ontwikkeld omtrent het onderwijs en gaat nader in op de voornaamste bepalingen en verplichtingen die erin zijn opgenomen inzake het recht op onderwijs.

Verder legt de publicatie uit welke inspanningen UNESCO op verschillende niveaus levert om lidstaten aan te zetten om het recht op onderwijs voor hun bevolking in de praktijk te brengen.

De uitgave eindigt met een voorstelling van de belangrijkste uitdagingen die moeten overwonnen worden op weg naar onderwijs voor iedereen, zoals het veiligstellen van gelijke onderwijskansen, het wegwerken van ongelijkheden en onrechtvaardigheden in het onderwijs, het valoriseren van het lerarenberoep, het verstrekken van gratis basisonderwijs, het moderniseren van nationale wetgeving, een betere financiering van het onderwijs en het aanwakkeren van de maatschappelijke interesse voor onderwijs.

Het recht op onderwijs is uitgegeven door het UNESCO Platform Vlaanderen en is gratis te bestellen op info@unesco-vlaanderen.be

Klik [hier] om de folder Het recht op onderwijs te downloaden.