Unesco Vlaanderen Unesco Vlaanderen

UNESCO@vlaanderen: Immaterieel en Roerend Erfgoed

Gepubliceerd op 14/02/2012 door Unesco Platform Vlaanderen

UNESCO is het best bekend voor haar inspanningen om erfgoed te beschermen. Anders dan vaak gedacht, blijven deze activiteiten niet beperkt tot het beschermen van uitzonderlijke monumenten en landschappen via de Werelderfgoedconventie. Ook andere vormen van erfgoed zoals immaterieel en roerend erfgoed zijn immers van bijzonder belang en verdienen aandacht en bescherming.

Zo wakkert het Memory of the World-programma het bewustzijn aan over het bestaan en het belang van documentair erfgoed (collecties van bibliotheken, archieven en musea) en biedt het de lidstaten van UNESCO praktische en technische ondersteuning om documentair erfgoed te bewaren. Een ander belangrijk aandachtspunt van het programma is om het documentair erfgoed zo universeel mogelijk toegankelijk te maken.

Om de publieke opinie te sensibiliseren over de onschatbare waarde van documentair erfgoed, startte UNESCO met het aanleggen van het Memory of the World Register dat enkele van de meest opmerkelijke en betekenisvolle voorbeelden van documentair erfgoed bundelt. Daaronder ook twee archieven in Vlaanderen.

In oktober 2003 breidde UNESCO haar arsenaal aan instrumenten om alle mogelijke vormen van erfgoed te beschermen uit met de Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed. De conventie richt zich op het vrijwaren van orale tradities en expressies (inclusief talen als uitdragers van immaterieel cultureel erfgoed), podiumkunsten, sociale gebruiken, rituelen en festiviteiten, kennis en gebruiken met betrekking tot de natuur en het universum, en de knowhow die voortkomt uit traditionele ambachten. Hoe Vlaanderen een beleid ontwikkelt dat de geest van deze Conventie op het erfgoedveld in de praktijk brengt en welke voorbeelden van immaterieel cultureel erfgoed uit Vlaanderen in het kader van het verdrag internationale erkenning kregen, leest u in het derde deel van onze redactionele reeks waarin we in kaart brengen wat er allemaal leeft in Vlaanderen dat verband houdt met UNESCO.

Inhoud

Het borgen van immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen: Sinds ons land in 2006 toetrad tot de UNESCO-Conventie voor de borging van het immaterieel cultureel erfgoed, werkt Vlaanderen een beleid uit dat de geest van het verdrag weerspiegelt.

Rijkgeschakeerde waaier van immaterieel cultureel erfgoed: Een korte voorstelling van de elementen die voor ons land zijn uitgestald in de wereldetalage van het immaterieel cultureel erfgoed.

Ludodiversiteit in Vlaanderen en elders: De wijze waarop Vlaanderen de voorwaarden schept om volkssporten te laten gedijen, is door UNESCO erkend als een project dat wereldwijd inspiratie kan bieden voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.

Documentair erfgoed in Vlaanderen: Vlaanderen beschikt over twee internationaal gerenommeerde archieven die een uniek inzicht bieden in de ontwikkeling van de internationale handelsbetrekkingen en de geschiedenis van de boekdrukkunst.

Download het derde deel van onze redactionele reeks over UNESCO in Vlaanderen dat in het teken staat van immaterieel en roerend erfgoed

 

Eerder verschenen in deze reeks

UNESCO@vlaanderen: Onderwijs

UNESCO@vlaanderen: Werelderfgoed