Unesco Vlaanderen Unesco Vlaanderen

UNESCO info 2006

Gepubliceerd op 21/12/2010 door Unesco Platform Vlaanderen

UNESCO info 60

Conventie Immaterieel Erfgoed binnenkort van kracht: De Conventie voor de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed treedt in werking op 20 april 2006. Vraag is of België iets in de pap te brokken zal hebben bij het maken van de afspraken over de implementering van de conventie.

Kijken mag, aankomen ook: Een roedel jonge wolven bewerkte de conventie immaterieel erfgoed tot een speelse expositie voor iedereen die jong van geest is.

Op goede weg: De bescherming van de vallei rond Kathmandu zat lang in een sukkelstraatje. Met de hulp van het Unesco-kantoor in de Nepalese hoofdstad is een koerswijziging ingezet en lijkt men eindelijk op goede weg.

China rukt op: Een mondiaal Unesco-rapport geeft een stand van zaken van de wetenschappelijke sector en getuigt van het toenemende belang van China.

Functionele alfabetisering van vrouwen: Een alfabetiseringsprogramma van de UNESCO geeft vrouwen op het Chinese platteland het zelfvertrouwen en de vaardigheden die ze nodig hebben om uit te groeien tot gemeenschapsleiders.

Nieuwe waterfilter kan miljoenen levens redden: Het UNESCO-IHE Instituut voor Watereducatie ontwikkelde een nieuwe filter die water zuivert van arsenicum. De nieuwe technologie kan miljoenen mensenlevens redden maar om de filter in massa te kunnen produceren, zijn geldschieters nodig.

Armoede overwinnen: Aangepaste wetenschappelijke en technische opleidingen openen nieuwe deuren voor meisjes op het Kameroense platteland.

Nieuwe start voor kindsoldaten: De UNESCO financiert een proefproject om voormalige Liberiaanse kindsoldaten terug in de samenleving te integreren.

Mobiliteit voor iedereen: Grenzen zijn niet van toepassing op de mensenrechten en migratie is een van de grote uitdagingen van onze tijd. De Sector voor Sociale en Menswetenschappen van de UNESCO onderzoekt de ethische, economische en sociale gevolgen van het openen van de grenzen.

Bouwen aan een wereld van leren voor iedereen: De adjunct-directeurgeneraal van de UNESCO voor Onderwijs doet een opmerkelijke oproep voor meer inspanningen en samenwerking in het streven naar Onderwijs voor Allen tegen 2015.

Download UNESCO info 60

UNESCO info 61

Maritiem wereldcentrum draait op volle toeren: Het in Oostende gevestigde maritiem centrum van de UNESCO dat de wereld leert omgaan met oceanografische data, heeft een succesvol eerste werkjaar achter de rug en zet een ambitieuze koers naar de toekomst.

Vlaamse steun voor internationale waterprojecten: Via het Vlaams UNESCO Trustfonds voor Wetenschappen geeft Vlaanderen extra steun voor internationale projecten voor geïntegreerd waterbeheer.

Watercrisis is een kwestie van bestuur: Het tweede Wereldwaterrapport zegt dat een aantal belangrijke waterproblemen te wijten zijn aan een gebrek aan goed bestuur.

Verwoestijning is een groeiend probleem: Een specialist inzake verwoestijning die regelmatig samenwerkt met de UNESCO, geeft in dit woestijnjaar tekst en uitleg bij het verschijnsel woestijnvorming.

Vlaanderen opent de schoolpoorten: Een groep onderwijsspecialisten die een intensieve opleiding volgen aan het Internationaal Instituut voor Onderwijsplanning bracht een studiebezoek aan Vlaanderen om ons onderwijssysteem door te lichten.

Lerarentekort hypothekeert Onderwijs voor Allen
Onder leiding van de UNESCO mikt de internationale gemeenschap op basiseducatie voor iedereen tegen 2015, een objectief dat niet gehaald kan worden zonder fors te investeren in meer leerkrachten.

Hier preekt men niet: Een jong projecthuis voor actueel erfgoed trekt door Vlaanderen met een speelse expositie en boeiende workshops om kinderen en jongeren te sensibiliseren voor immaterieel cultureel erfgoed en culturele diversiteit.

Download UNESCO info 61

UNESCO info 62

Werelderfgoedlijst groeit verder aan: Het Werelderfgoedcomité erkende 18 nieuwe werelderfgoedsites en wil dat er werk gemaakt wordt van het verminderen van de schadelijke gevolgen van klimaatverandering waaronder werelderfgoedsites te lijden hebben.

Educatie voor een betere toekomst: De UNESCO neemt het voortouw in het VN Decennium voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling.

Dorst lessen dankzij de zon: Twee wetenschappers die actief zijn in een Unesco-project voor het duurzaam beheer van halfwoestijnen vertellen het relaas van hoe ze de bedoeïenen van het Omayed biosfeerreservaat in Egypte aan drinkwater hielpen.

Weg met de schoolboeken: In India leren mensen lezen en schrijven, en veel meer, met behulp van nieuwe informatietechnologie.

Achtergestelde jongeren leren zich uit de slag trekken: Een in de lokale gemeenschap verankerd project in Barbados biedt jongeren een opleiding en een kans om zich persoonlijk en economisch te ontwikkelen.

Steden tegen racisme: De UNESCO bouwt aan een internationaal netwerk van steden die door onderlinge uitwisseling en samenwerking de strijd tegen racisme en discriminatie opvoeren.

Internet op wielen: Een aangepaste uit de kluiten gewassen brommer op drie wielen brengt radio en internet naar afgelegen dorpen in het binnenland van Sri Lanka

De mens van morgen: Een vierdaags festival brengt wetenschappers, normgevers en kunstenaars samen om van gedachten te wisselen met elkaar en het publiek over de invloed die wetenschappelijke en technologische ontwikkeling zullen hebben op de mens en maatschappij van de toekomst.

Conventie immaterieel erfgoed van start: Erfgoedspecialist Marc Jacobs vertelt een boeiend verhaal van achter de schermen van de eerste Algemene Vergadering van lidstaten van de Unesco-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed. Over erfgoed werd weinig gesproken, zo blijkt: eerst moesten de leden van het Intergouvernementeel comité voor de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed verkozen worden.

Download UNESCO info 62

UNESCO info 63

Opwarming klimaat bedreigt uniek archeologisch erfgoed: Mede dankzij een speling van de natuur is de ondergrond van het Siberische Altajgebergte een ware archeologische schatkamer. Maar de opwarming van het klimaat zou de meer dan twintig eeuwen lang bewaarde schatten in een mum van tijd kunnen doen verdwijnen. De Universiteit Gent onderzoekt samen met de UNESCO hoe de schade kan beperkt worden.

Onvoldoende zorg voor zeer jonge kinderen: De internationale gemeenschap spant zich in om tegen 2015 alle kinderen op de schoolbanken te krijgen maar ziet daarbij kleuters over het hoofd.

Een balletje slaan voor gelijkheid: De UNESCO gaat samenwerken met de spelersorganisatie van het vrouwentennis om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen.

Scoren voor straatkinderen: De UNESCO mobiliseert sportlui en werft fondsen om straatkinderen te helpen om te reïntegreren in de samenleving.

De strijd tegen extreme armoede: De strijd tegen armoede moet op vele fronten gevoerd worden. De UNESCO levert in haar verschillende actiedomeinen een bijdrage tot de verwezenlijking van de eerste Millenniumdoelstelling. Een overzicht.

Van schuitje tot speedboot: Het Intergouvernementeel Comité van de Unesco-conventie voor de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed is gelanceerd.

Solidariteit voor duurzame ontwikkeling: Een feestelijk colloquium in Gent stond stil bij 60 jaar UNESCO en hing een multidisciplinair beeld op van de Organisatie die mensen en culturen nader tot elkaar wil brengen om samen aan een betere toekomst voor iedereen te werken.

Klimaat voor verandering: De voorbije Uitvoerende Raad van de UNESCO boog zich over de toekomst en de rol van de Organisatie. Voorzichtig optimisme is geoorloofd: er lijkt bereidheid tot verandering te zijn.

Download UNESCO info 63