Unesco Vlaanderen Unesco Vlaanderen

Vlaanderen en UNESCO

Gepubliceerd op 18/02/2011 door Unesco Platform Vlaanderen

Vlaanderen onderhoudt al gedurende vele jaren een unieke band met UNESCO, de VN-Organisatie die zich bezighoudt met Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Communicatie. Gezien de autonomie die Vlaanderen geniet op deze gebieden, is het logisch dat UNESCO voor onze regio een van de prioritaire internationale organisaties is. In 1998 sloot Vlaanderen dan ook een samenwerkingsakkoord af met de Organisatie.

Die samenwerkingsovereenkomst beoogt een echt partnerschap tussen de twee partijen. Zo kan UNESCO rekenen op Vlaamse expertise, financiële middelen, netwerken en ideeën, en kan de Vlaamse overheid van haar kant een beroep doen op het advies en de kennis van UNESCO.

Een nieuwe brochure van het Departement internationaal Vlaanderen schetst het algemeen kader waarbinnen de unieke samenwerking tussen Vlaanderen en UNESCO zich ontplooit (de samenwerkingsovereenkomst van 6 maart 1998, die de basis vormt van de relatie tussen beide partners, is een van de zeldzame overeenkomsten van UNESCO met substatelijke entiteiten en voorlopig de enige met een Belgische deelstaat) en illustreert het partnerschap aan de hand van concrete projecten die eruit voortvloeiden.

Projecten en samenwerking die in de brochure aan bod komen, behelzen onder meer:

  • duurzaam erfgoedtoerisme
  • hiv-preventie
  • bevorderen van de verspreiding van inheemse cinema in Zuid- en Centraal Amerika
  • financiële ondersteuning van Vlaamse jongeren die een stage willen lopen bij UNESCO in Parijs
  • bijdrage van Vlaamse expertise en financiële steun voor de uitvoering van het Internationaal Hydrologisch Programma en ondersteuning van de Internationale Oceanografische Commissie van UNESCO
  • ondersteuning van een programma dat een nieuwe theoretisch kader uittekent voor het beheer en de bescherming van werelderfgoedsteden
  • enz…

Vlaanderen en UNESCO is uitgegeven door het Departement internationaal Vlaanderen en is beschikbaar in het Nederlands en het Engels.

Download Vlaanderen en UNESCO

Download Flanders and UNESCO