Unesco Vlaanderen

Lukas Van Damme

Functies

  • Algemeen secretaris, Vlaamse Unesco Commissie
  • Beleidsmedewerker Unesco, Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, Vlaamse overheid

Biografie

Sinds 2005 aan de slag in verschillende functies gericht op internationale samenwerking. Startte de loopbaan bij de Raad van Europa en vervolgens aan de slag bij de Vlaamse overheid. Eerst vooral gericht op Europese zaken (nota bene voor het Belgische EU-raadsvoorzitterschap in 2010), maar ook op grensoverschrijdende samenwerking met een korte passage bij Interreg Vlaanderen-Nederland. Van 2014 tot 2018 actief als adjunct algemeen afgevaardigde aan de Vlaamse Vertegenwoordiging in Londen. Vanaf halfweg 2018 gericht op Unesco-zaken in Brussel.