Unesco Vlaanderen

Noor Van Orshoven

Functies

  • Pedagogisch verantwoordelijke partnerschapsprojecten, Kruit
  • Lid coördinatiegroep ASPnet

Biografie

Sociaal-cultureel pedagoog van opleiding. Gepassioneerd door diverse vormen van pedagogische praktijken waarin uitdrukkelijke vragen over samenleven, cultuur, morele en politieke kwesties centraal staan. Sinds 2019 deel van de Kruit-familie, het Vlaamse kenniscentrum voor wereldburgerschapseducatie. Actief als procesbegeleider in diverse onderwijsprojecten met als doel de kwaliteit van wereldburgerschapseducatie in het onderwijs te versterken.