Unesco Vlaanderen

Sanghmitra Bhutani

Functies

  • Stafmedewerker Onderwijs, Zorg en Welzijn Minderhedenforum vzw
  • Lid VUC, coördinatiegroep ASP-net (UNESCO-scholen)
  • Vertegenwoordiger socio-culturele verenigingen in de Vlaamse Onderwijsraad
  • Lid Raad van Bestuur Iedereen Leest vzw, School zonder Racisme vzw

Biografie

Sinds 2005 in dienst bij het Minderhedenforum vzw als stafmedewerker. Jurist van opleiding. Actief rond de thema’s gelijke onderwijskansen, racisme en discriminatie in het onderwijs, meertaligheid en leesbevordering bij gezinnen met een migratieachtergrond, levensbeschouwelijke diversiteit en onderwijs, handicap en migratie in onderwijs, anderstalige nieuwkomers in het onderwijs, diversiteit hoger onderwijs, NT2, tweedekansfunctie van het volwassenenonderwijs, sociale functie kinderopvang, opvoedingsondersteuning aan gezinnen met migratieachtergrond, cultuursensitieve jeugdhulp, cultuursensitieve (geestelijke) gezondheidszorg, ouderen met een migratieachtergrond, gekleurde armoede.