Unesco Vlaanderen

Unesco Platform Vlaanderen vzw

Het Unesco Platform Vlaanderen is het aanspreekpunt voor iedereen in Vlaanderen die informatie zoekt die verband houdt met  Unesco: de Organisatie van de Verenigde Naties die bouwt aan een betere toekomst voor iedereen en de wereldvrede wil bevorderen door internationale samenwerking te stimuleren op het vlak van onderwijs, wetenschappen, cultuur en communicatie.

Inzake informatieverspreiding en communicatie over Unesco is het Unesco Platform Vlaanderen de prioritaire partner van de Vlaamse Unesco Commissie, die in 2003 door de Vlaamse regering is opgericht.


Internationale familie

Het Unesco Platform Vlaanderen behoort tot een internationale familie van zogenaamde Unesco Clubs en Verenigingen: niet-gouvernementele organisaties die bijdragen tot de realisatie van de doelstellingen van Unesco. De Organisatie voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur onderscheidt zich immers van andere gelijkaardige internationale organisaties door de nauwe band die ze onderhoudt met vertegenwoordigers van de burgermaatschappij. Op die manier verzekert ze zich van goede contacten op het veld, aangezien ze bij de voorbereiding en de uitvoering van haar programma steunt op adviezen en medewerking van de basis.


Informatieverspreiding

Het Unesco Platform Vlaanderen legt zich toe op het beter bekend maken van de werking van Unesco bij een breed publiek. Een bijzonder aandachtspunt daarbij is de wijze waarop verschillende Vlaamse actoren bijdragen tot de uitvoering van de programma's van Unesco. Ook de de verbondenheid tussen Vlaanderen en Unesco door middel van erkend erfgoed, participatie in Unesco-netwerken enz. brengen we onder de aandacht.

De organisatie is actief op twitter en facebook en geeft een nieuwsbrief uit waarmee abonnees op de hoogte blijven van waarmee Unesco bezig is.


Abonneer je op de nieuwsbrief van Unesco Platform Vlaanderen

Je kan altijd uitschrijven door op de link in de voettekst van onze nieuwsbrief te klikken.

Wij gebruiken Mailchimp als platform voor onze nieuwsbrief. Door in te schrijven, stem je ermee in dat je gegevens worden doorgegeven aan Mailchimp voor verwerking.
Lees hier meer over het privacybeleid van Mailchimp.


Stel ons een vraag


Administratieve zetel:

Unesco Platform Vlaanderen vzw
Farasijnstraat 32
8670 Koksijde

ondernemingsnummer 0 420 064 834
RPR: Ondernemingsrechtbank Gent, afd. Veurne