Unesco Vlaanderen

Patronage

Via patronage verleent Unesco morele ondersteuning aan een uitzonderlijke activiteit. Hierbij is Unesco noch financieel noch wettelijk aansprakelijk. Unesco’s patronage kan betrekking hebben op diverse initiatieven, zoals het organiseren van conferenties, het toekennen van prijzen, het publiceren van boeken,... Patronage moet beperkt zijn in de tijd en kan niet verleend worden aan personen, organisaties, permanente activiteiten of activiteiten die voortdurend evolueren.

© Unesco Unesco hoofdkwartier.jpg

Hoofdkwartier

Voor activiteiten van internationaal belang verleent het hoofdkwartier van Unesco in Parijs patronage, waarvoor je dit formulier moet invullen en als bijlage toevoegt aan de contactmail voor de Vlaamse Unesco Commissie. Bekijk zeker ook deze uitleg voor het correct gebruik van Unesco’s naam en logo.

© Uitgeverij Lannoo Cover Atlas Werelderfgoed.jpg

Vlaamse Unesco Commissie

Voor activiteiten met een lokaal of Vlaamse bereik kan de ‘Vlaamse Unesco Commissie’ (VUC) patronage verlenen, waardoor het logo mee gebruikt mag worden. Een formulier voor aanvragen wordt gedeeld na afstemming met de Vlaamse Unesco Commissie via dit contactformulier