Unesco Vlaanderen

Communicatie

Unesco heeft een specifiek mandaat om “de vrije stroom van ideeën met woord en beeld” te promoten. De Organisatie zet zich in om de vrijheid van meningsuiting te vrijwaren, persvrijheid te bevorderen, kennisgemeenschappen op te bouwen en toegang tot informatie te verzekeren.

Unesco onderzoekt de impact van de opkomst van kunstmatige intelligentie (artificial intelligence, AI) in elk van haar werkgebieden en hoe die technologie kan bijdragen tot het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. De Organisatie is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van een ethisch kader voor kunstmatige intelligentie om te verzekeren dat bij de ontwikkeling ervan de mens centraal staat en dat de toepassing ervan de mensenrechten en ethische beginselen respecteert.


In de kijker


Persvrijheid

Een vrije en pluralistische pers vormt een hoeksteen van de democratie. Daarom zet Unesco zich in voor de persvrijheid.

De Organisatie:

  • steunt projecten voor kritische journalistiek en voor mediageletterdheid;
  • adviseert bij de oprichting van mediaraden voor zelfregulering;
  • ijvert voor een betere bescherming van journalisten en voor daadwerkelijke vervolging van misdaden tegen journalisten en medewerkers van media;
  • ondersteunt de opleiding van journalisten en de uitbouw van de mediasector in ontwikkelingslanden;
  • reikt jaarlijks een prijs uit voor journalisten die de principes van de persvrijheid in de praktijk brengen met gevaar voor eigen leven;
  • coördineert de Werelddag van de Persvrijheid (3 mei).

Difference Day

De Vlaamse Unesco Commissie is één van de partners van Difference Day, een dag vol informatie over vrijheid van meningsuiting. Dat evenement vindt jaarlijks plaats in Brussel op de Werelddag van de Persvrijheid onder auspiciën van Unesco. Difference Day peilt naar de staat van de persvrijheid en bekroont moedige journalistiek.

differenceday.com


Communicatie & duurzame ontwikkeling

Unesco’s inspanningen van om de vrijheid van meningsuiting te garanderen en om de veiligheid van journalisten te verbeteren, draagt bij tot Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 16 van Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Die is gericht op het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen, het waarborgen van publieke toegang tot informatie en het beschermen van fundamentele vrijheden. Ook Unesco’s werk voor het versterken van de ontwikkeling van media en de opleiding van journalisten in ontwikkelingslanden helpt deze doelstelling bereiken.

Het werk van Unesco voor het verzekeren van universele toegang tot informatie, draagt rechtstreeks bij tot het realiseren van Duurzame ontwikkelingsdoelstelling 9, gericht op het bouwen van veerkrachtige infrastructuur en het bevorderen van innovatie, met name door de toegang tot informatie- en communicatietechnologie te vergroten.