Unesco Vlaanderen

Unesco-kantoren en partners

Unesco beschikt over twee kantoren in ons land: een projectkantoor met wereldfaam in Oostende voor het verzamelen en beheren van oceanografische data en een verbindingskantoor bij de Europese Unie in Brussel. Daarnaast kan Unesco rekenen op de Vlaamse Unesco Commissie en Unesco Platform Vlaanderen vzw als partners.


Liaison office.jpg

Unesco/IOC Projectkantoor voor IODE in Oostende

Het projectkantoor van de Intergouvernementele Oceanografische Commissie van Unesco (IOC) voor Internationale gegevens- en informatieuitwisseling (IODE) is wereldwijd het belangrijkste opleidingscentrum van het IODE-programma. Sinds 2005 staat het VLIZ in het bijzonder in voor de huisvesting en ondersteuning van het projectkantoor.

image

Unesco Liaison Office in Brussel

Het Unesco Liaison Office is een verbindingskantoor dat nauwe samenwerking tussen Unesco en de Europese Unie tot stand brengt en de zichtbaarheid van de Organisatie in het Europese landschap wil verhogen.

Herman Teirlinckgebouw.jpg

Vlaamse Unesco Commissie

Elk land dat lid is van Unesco is verplicht een ‘nationale Unesco-commissie’ op te richten om de band te versterken tussen Unesco en de overheden, het middenveld en academische en haar culturele kringen. Vanwege onze specifieke staatsstructuur heeft België twee Unesco-commissies: de Vlaamse Unesco Commissie en de ‘Commission belge francophone et germanophone pour l’UNESCO’. Het hoofdkantoor van de Vlaamse Unesco Commissie bevindt zich in Brussel. 

Erfgoedhuis Bachten de Kupe Oostduinkerke.jpg

Unesco Platform Vlaanderen 

Het Unesco Platform Vlaanderen is het aanspreekpunt voor iedereen in Vlaanderen die informatie zoekt in verband met Unesco. Inzake informatieverspreiding en communicatie over Unesco is het Unesco Platform Vlaanderen de prioritaire partner van de Vlaamse Unesco Commissie.

Unesco interactief