Unesco Vlaanderen Unesco Vlaanderen

Unesco-leerstoelen

Het UNITWIN/UNESCO Chairs Programme bevordert internationale wetenschappelijke samenwerking rond belangrijke Unesco’ thema’s zoals onderwijs, cultuur en duurzame ontwikkeling. Het programma is opgestart in 1992 en bestaat uit een wereldwijd netwerk van Unesco-leerstoelen (‘UNESCO Chairs’) en netwerken van universiteiten (‘UNITWIN Networks’). Het programma stimuleert kennisuitwisseling en onderzoek in de voor Unesco relevante werkvelden. Onderwijsinstellingen die voor een bepaald wetenschapsgebied het label van ‘Unesco-leerstoel’ verkrijgen, hebben een uitgesproken internationaal karakter en leveren een bijdrage aan specifieke Unesco-thema’s.


Unesco-leerstoelen in Vlaanderen

Er zijn in 2020 maar liefst zeven Unesco-leerstoelen aan verschillende Vlaamse hoger onderwijsinstellingen die aansluiten op de ruime Unesco-sectoren:

 • twee leerstoelen zijn gericht op erfgoed, twee op onderwijs en drie op natuur- of menswetenschappen
 • twee leerstoelen aan zowel de KU Leuven als aan de VUB, en telkens één aan de UGent, UAntwerpen en de Erasmus Hogeschool Brussel
© Unesco Cuenca award Rector Koen Van Balen.JPG

Preventieve Conservatie, Monitoring en Onderhoud van het Gebouwd Erfgoed - PRECOM³OS >

 • Gastinstelling: KU Leuven
 • Leerstoelhouder: Prof. Dr. Ir. Koen Van Balen

De PRECOM³OS-leerstoel richt zich op onderzoek dat focust op de meest efficiënte concepten, strategieën en instrumenten voor om gebouwd erfgoed preventief te conserveren. De leerstoel is ondergebracht bij het toonaangevende 'Raymond Lemaire International Centre for Conservation'.

image

Kritische Erfgoedstudies en het waarborgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed >

 • Gastinstelling: Vrije Universiteit Brussel
 • Leerstoelhouder: Prof. Dr. Marc Jacobs

Deze leerstoel focust op de ontwikkeling van ethische codes voor het beschermen van cultureel erfgoed. Hierbij besteedt het bijzondere aandacht aan de bescherming van immaterieel cultureel erfgoed.

unesco-steunt-de-toenadering-tussen-de-twee-korea-s-nl-3372.jpg

Opbouwen van Duurzame Vrede >

 • Gastinstelling: KU Leuven
 • Leerstoelhouder: Prof. Dr. Arnim Langer

Deze leerstoel maakt deel uit van het ‘Centre for Research on Peace and Development’ (CRPD), gericht op multidisciplinair onderzoek over de oorzaken van gewelddadig conflict en de voorwaarden voor duurzame vrede.

image

Toekomstbeelden

 • Gastinstelling: Erasmus Hogeschool
 • Leerstoelhoudster: Dr. Maya Van Leemput

Deze leerstoel richt zich op de interdisciplinaire studie van toekomstbeelden, en hoe media-, kunst- en design-processen gebruikt kunnen worden, bij het maken van vooruitblikken op onze toekomst. 

leerstoel eremologie landschap Ethiopië.png

Eremologie >

 • Gastinstelling: Universiteit Gent
 • Leerstoelhouder: Em. Prof. Dr. Ir. Donald Gabriels

De leerstoel Eremologie is ingebed in het UGentSoilLab en organiseert onderwijs-, onderzoeks- en uitwisselingsactiviteiten rond het beheer van droge gebieden onder een veranderend klimaat.

wereldwijde-erkenning-van-diploma-s-hoger-onderwijs-nl-3183.jpg

Recht op Onderwijs

 • Gastinstelling: Universiteit Antwerpen - UAMS
 • Leerstoelhouder: Prof. Dr. Jan De Groof

Deze leerstoel tracht rechtvaardigheid, inclusie en sociale cohesie te bevorderen door kwalitatief onderwijs voor iedereen bereikbaar te maken. Hiervoor werkt men onder meer samen met internationale partners aan minimumnormen inzake onderwijs.

image

Volwasseneneducatie >

 • Gastinstelling: Vrije Universiteit Brussel
 • Leerstoelhouder: Prof. Dr. Maurice de Greef

Deze leerstoel heeft tot doelstelling armoede en sociale exclusie aan te pakken door de rol en de impact van volwasseneducatie te onderzoeken en onder de aandacht te brengen.


Unesco interactief


Unesco-leerstoelen in de kijker


Meer over Unesco-leerstoelen

Hoe word je Unesco-leerstoel?

Een Unesco leerstoel moet een uitgesproken internationaal karakter hebben en een bijdrage leveren aan specifieke expertise die zinvol is voor Unesco of voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Indien je interesse hebt om jouw academische werking te laten erkennen als Unesco Leerstoel, dan neem je best contact op met de Vlaamse Unesco Commissie.

Unesco-leerstoelen elders in België

Aan de universiteit van Bergen zetelt de achtste Belgische Unesco-leerstoel, namelijk die van Taalkunde en Didactiek van talen in onderwijssystemen door Jean Guichard. Deze leerstoel spitst zich toe op mogelijke problemen die samenhangen met meertalig onderwijs. Zo staat het onder meer beleidsmakers bij in de besluitvorming omtrent meertalig onderwijs en werkt het programma's voor tweede en vreemde talen uit.