Unesco Vlaanderen

Algemeen

Unesco is actief op een zeer breed speelveld. Dat maakt dat sommige activiteiten of berichten niet op één thema's vast te pinnen zijn. Het overzicht hieronder illustreert de rijke werking van de Organisatie en de onderlinge verbondenheid tussen verschillende kwesties.

In elk van haar werkgebieden stelt de Organisatie twee prioriteiten voorop: de vooruitgang van Afrika en de gelijkheid van vrouwen en mannen.

In de kijker


Prioriteiten

Op alle linies van haar grote speelveld besteedt Unesco bijzondere aandacht aan twee prioriteiten: de gelijkheid van vrouwen en mannen; en de vooruitgang van Afrika.

image

Afrika

Afrika is een prioritaire regio voor Unesco. De Organisatie is actief in de 54 landen van het continent. Ze beschikt er over 16 kantoren die samen met een brede waaier aan partners, meer dan 210 programma’s uitvoeren. Het doel is bijdragen aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in Afrika.

Unesco beschouwt het vergroten van de sociale samenhang en het uitdragen van een vredescultuur als sleutels tot het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Ze promoot dialoog, wederzijds respect en vrije meningsuiting. Door het verspreiden van informatie- en communicatietechnologie reikt ze hefbomen aan voor de zelfstandige ontwikkeling van lokale gemeenschappen.

Door het ondersteunen van meisjes en vrouwen, hoopt Unesco de vooruitgang te versnellen. Zo zijn er technische en andere opleidingen die vrouwen aan een job moeten helpen. Mobiele technologie wordt dan weer ingezet om kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden aan meisjes die niet naar school gaan.

lees meer
Tumisu via Pixabay Gendergelijkheid.jpg

Gendergelijkheid

Vrouwen vormen meer dan twee derde van de 750 miljoen volwassenen in de wereld met een serieus gebrek aan geletterdheid; vrouwen vertegenwoordigen minder dan 30% van 's werelds onderzoekers; en vrouwelijke journalisten worden meer blootgesteld aan mishandeling, bedreiging of fysieke, verbale of digitale aanvallen dan hun mannelijke collega’s.

Unesco is van mening dat alle vormen van discriminatie op basis van geslacht schendingen van de mensenrechten zijn, evenals een belangrijke belemmering voor het bereiken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

De boodschap van Unesco is duidelijk: vrouwen en mannen moeten gelijke kansen, keuzes, capaciteiten, macht en kennis genieten als gelijkwaardige burgers. Meisjes en jongens, vrouwen en mannen uitrusten met de kennis, waarden, attitudes en vaardigheden om genderongelijkheid aan te pakken, is een voorwaarde om een duurzame toekomst voor iedereen op te bouwen.