Unesco Vlaanderen Unesco Vlaanderen

Unesco-scholen

Het ‘UNESCO Associated Schools Network’ (ASPnet) is het grootste mondiale scholennetwerk, met meer dan 11.500 basisscholen, secundaire scholen en lerarenopleidingen in meer dan 180 landen. Al deze 'Unesco-scholen' werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, vrede, interculturele dialoog en duurzame ontwikkeling. Hierbij maken ze van 'Wereldburgerschapseducatie' en 'Educatie voor Duurzame Ontwikkeling' speerpunten van hun schoolbeleid, en omarmen ze (culturele) diversiteit.

lees meer
Wereldburgerschap -GettyImages.jpg

Wereldburgerschapseducatie

Wereldburgerschap is vaak een koepelbegrip, waarbij men doelt op verschillende maatschappelijke sleutelcompetenties. Voor Unesco gaat dit om kennis, vaardigheden, waarden en attitudes die studenten nodig hebben om bij te dragen aan een meer inclusieve, rechtvaardige, duurzame en vredevolle wereld. Het gaat ook om het inzicht dat lokale problemen vaak ook voortkomen uit globale uitdagingen.

image

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) wil leren denken over en werken aan een leefbare wereld met oog voor milieu, economie en samenleving, nu en in de toekomst, voor onszelf hier en voor anderen elders op de planeet.

Bij Unesco wordt ook actief gewerkt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG's) van de Verenigde Naties (VN). De leerlingen van de Vlaamse Unesco-scholen kiezen elk jaar samen een SDG uit om met z'n allen aan te werken.

lees meer
image

Culturele diversiteit

Unesco-scholen hebben ook oog voor culturele diversiteit en dialoog. Campus Comenius in Koekelberg nam als Vlaamse Unesco-school deel aan een piloot-project van Unesco en de EU om te werken rond levend ('immaterieel') erfgoed in de klas. Een leraar en leerling namen eerst deel aan Unesco-workshops met deelnemers uit andere Europese landen, om vervolgens in de eigen school aan de slag te gaan. Het was niet alleen boeiend om meer te leren over elkaar en elkaars culturen, maar de toepassingen van erfgoed in de lessen wiskunde, maakte meetkunde ook veel begrijpelijker en concreter! De korte clip staat hierboven, de volledige rapportage vind je hier. Op de Dag van de Cultuureducatie is er bovendien een ganse sessie gewijd aan het project. Je kan die hier herbekijken. 


Unesco-scholen in Vlaanderen

Het netwerk wordt internationaal aangestuurd vanuit het Unesco-hoofdkwartier in Parijs. In Vlaanderen richtte de Vlaamse Unesco Commissie een coördinatiegroep op om het Vlaamse ASPnet te begeleiden en te ondersteunen. Sinds het schooljaar 2019-2020 krijgt het Vlaamse ASPnet ook ondersteuning vanuit Kruit - het Kenniscentrum voor Wereldburgerschapseducatie.

lees meer
© GettyImages ASP-planters -GettyImages.jpg

Unesco-school Sterrenbos in Hamme 

Basisschool Sterrenbos heeft al jarenlang Unesco als algemene leidraad doorheen haar educatief project lopen. Van de jongste kleuters tot het zesde leerjaar staan moderne talen, innoveren, creatief denken, duurzaamheid en wereldburgerschap wekelijks op het programma. Jaarlijks kiest de school vijf Unesco-werelddagen uit om klasoverstijgend te werken aan “vrede in alle hoofden” door samen te werken met familie, buurt en gemeenschap.

Pitzemburg_UNESCO_02 (1).jpg

Campus Pitzemburg van het Busleyden Atheneum in Mechelen

Pitzemburg is de oudste actieve Unesco-school van het land sinds de oprichting van het Belgische ASPnet in 1953. Deze secundaire school heeft een heel actieve werking rond de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die gelden als bijkomende eindtermen. De school werkt met ankerfiguren die al langer met dergelijke thema’s en projecten bezig zijn. Ze vormen samen met de directeur en Unesco-coördinator het kernteam. De school heeft dankzij het Unesco-label een breed netwerk kunnen opbouwen in zowel binnen- als buitenland.

© Mieke Van Ingelghem ASPnet UCLL SDGs -Mieke Van Ingelghem.jpg

UCLeuven-Limburg lerarenopleiding

De lerarenopleidingen van UC Leuven-Limburg werken aan wereldburger-schapseducatie door de integratie van wereldburgerschap en duurzaamheid in de curricula en door praktijkgericht onderzoek. Zo kunnen toekomstige leraren er bewust en bekwaam mee aan de slag. De lerarenopleidingen laten studenten onderwijservaring opdoen in diverse buitenlanden. In het kader van de ‘International Educating Classes’ (IEC) leren en ervaren Vlaamse en buitenlandse studenten hoe ze samen de idealen van Unesco kunnen realiseren in het onderwijs en daarbuiten.

Unesco interactief


Unesco-scholen in de kijker


Lesmateriaal

Trash Hack Action Learning for Sustainable Development Teachers’ Guide.jpg

Unesco lesmateriaal

Unesco heeft  veel boeiende publicaties en lesmaterialen. We geven je een selectie van het educatief aanbod van Unesco en verwijzen naar databanken met nog meer bronnen.

Planeet Zee.jpg

Vlaams lesmateriaal

Verschillende organisaties en platformen bieden lesmateriaal en klasactiviteiten aan rond Unesco-thema's en Unesco-erkenningen in Vlaanderen.


Meer over Unesco-scholen

Globaal ASPnet 

Sinds 1953 verbindt het ASPnet van Unesco scholen wereldwijd met elkaar rond een gezamenlijk doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kleuters, kinderen en jongeren. 

ASPnet zet zich in voor de realisatie van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 4 'Kwaliteitsonderwijs', met oog voor innovatie en kwaliteit in onderwijs, met bijzondere aandacht voor Educatie voor Duurzame Ontwikkeling en Wereldburgerschapseducatie.

Meer over het ASPnet en over de publicaties, campagnes, projecten of de kalender van internationale dagen, vind je op Unesco's ASPnet site.

Hoe word je erkend als Unesco-school?

Als je jouw school wil laten erkennen als Unesco-school, dan moet men namens de school dit aanvraagformulier invullen en het Vlaamse ASPnet charter ondertekenen. Je maakt beide documenten over aan de ASPnet-coördinatiegroep (zie titel 'Contact' onderaan).

Na eventuele feedback en uiteindelijke goedkeuring van de ASPnet-coördinatiegroep, mag de school voor één jaar lid zijn 'op proef' en deelnemen aan alle activiteiten van het Vlaamse ASPnet. Zonder verdere bezwaren, mag men zich na dat proefjaar beschouwen als Unesco-school. De school moet zich nadien

lees meer

Meer informatie en communicatie

Als je alle informatie graag overzichtelijk wil bekijken, dan kan je onze folder hier downloaden. 

Je vind er uitleg over het netwerk, de scholen, de werking , toetreding en lidmaatschap.

Op de Facebookpagina 'Unesco Scholen Vlaanderen' wisselt het netwerk nieuwtjes en leuke informatie uit. Zo blijf je op de hoogte.

En tot slot starten de Unesco-scholen vanaf het schooljaar 2020-2021 ook met het eTwinning platform voor concrete samenwerking.

 


Contact

Heb je nog vragen of wil je graag toetreden tot het ASPnet? Contacteer dan de ASPnet coördinatiegroep via onderstaand contactformulier.