Unesco Vlaanderen

Unesco-scholen

Het ‘UNESCO Associated Schools Network’ (ASPnet) is het grootste mondiale scholennetwerk, met meer dan 11.500 basisscholen, secundaire scholen en lerarenopleidingen in meer dan 180 landen. Al deze 'Unesco-scholen' werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, vrede, interculturele dialoog en duurzame ontwikkeling. Hierbij maken ze van 'Wereldburgerschapseducatie' en 'Educatie voor Duurzame Ontwikkeling' speerpunten van hun schoolbeleid, en omarmen ze (culturele) diversiteit.

lees meer
Wereldburgerschap2_GettyImages-505212868.jpg

Globaal ASPnet 

Sinds 1953 verbindt het ASPnet van Unesco scholen wereldwijd met elkaar rond een gezamenlijk doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kleuters, kinderen en jongeren.

lees meer
© Unesco, Christelle Alix Unesco Champion © UNESCO Christelle ALIX.jpg

Hoe word je erkend als Unesco-school?

Als je jouw school wil laten erkennen als Unesco-school, dan moet men namens de school dit aanvraagformulier invullen en het ASPnet charter ondertekenen.

lees meer
heroes for change.jpg

Meer informatie en communicatie

Je kan de ASPnet folder hier downloaden met alle basisinformatie. Op de Facebookpagina 'Unesco Scholen Vlaanderen' wisselt het netwerk nieuwtjes uit.

lees meer

Unesco-scholen in Vlaanderen

Het netwerk wordt internationaal aangestuurd vanuit het Unesco-hoofdkwartier in Parijs. In Vlaanderen richtte de Vlaamse Unesco Commissie een coördinatiegroep op om het Vlaamse ASPnet te begeleiden en te ondersteunen. Sinds het schooljaar 2019-2020 krijgt het Vlaamse ASPnet ook ondersteuning vanuit BeGlobal - het Kenniscentrum voor Wereldburgerschapseducati

lees meer
© GettyImages ASP-planters -GettyImages.jpg

Unesco-school Sterrenbos in Hamme 

Basisschool Sterrenbos heeft al jarenlang Unesco als algemene leidraad doorheen haar educatief project lopen.

lees meer
Pitzemburg_UNESCO_02 (1).jpg

Campus Pitzemburg van het Busleyden Atheneum in Mechelen

Pitzemburg is de oudste actieve Unesco-school van het land sinds de oprichting van het Belgische ASPnet in 1953.

lees meer
© Mieke Van Ingelghem ASPnet UCLL SDGs -Mieke Van Ingelghem.jpg

UCLeuven-Limburg lerarenopleiding

De lerarenopleidingen van UC Leuven-Limburg werken aan wereldburgerschapseducatie door de integratie van wereldburgerschap en duurzaamheid in de curricula

lees meer

Unesco interactief


Unesco op school

wereldburger.jpg

Wereldburgerschapseducatie

Wereldburgerschap is vaak een koepelbegrip, waarbij men doelt op verschillende maatschappelijke sleutelcompetenties. Voor Unesco gaat dit om kennis, vaardigheden, waarden en attitudes die studenten nodig hebben om bij te dragen aan een meer inclusieve, rechtvaardige, duurzame en vredevolle wereld.

lees meer
image

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling

Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) wil leren denken over en werken aan een leefbare wereld met oog voor milieu, economie en samenleving, nu en in de toekomst, voor onszelf hier en voor anderen elders op de planeet.

lees meer
image

Culturele diversiteit

Unesco-scholen hebben ook oog voor culturele diversiteit en dialoog. Campus Comenius in Koekelberg nam als Vlaamse Unesco-school deel aan een piloot-project van Unesco en de EU om te werken rond levend ('immaterieel') erfgoed in de klas.

lees meer
Empowering students for just societies A handbook for primary school teachers.jpg

Unesco lesmateriaal

Unesco heeft  veel boeiende publicaties en lesmaterialen. We geven je een selectie van het educatief aanbod van Unesco en verwijzen naar databanken met nog meer bronnen.

Planeet Zee.jpg

Vlaams lesmateriaal

Verschillende organisaties en platformen bieden lesmateriaal en klasactiviteiten aan rond Unesco-thema's en Unesco-erkenningen in Vlaanderen.


Unesco-scholen in de kijker


Contact

Heb je nog vragen of wil je graag toetreden tot het ASPnet? Contacteer dan de ASPnet coördinatiegroep via onderstaand contactformulier.