Unesco Vlaanderen Unesco Vlaanderen

Unesco interactief


Vlaanderen steunt Unesco

Vlaanderen steunt Unesco al meer dan 20 jaar via zogeheten ‘trustfondsen’ waarmee wereldwijd Unesco-projecten worden gefinancierd. Er is een trustfonds dat zich richt op erfgoed, met focus op Afrika (FUT), en een trustfonds dat de natuurwetenschappelijke programma’s van Unesco steunt (FUST).