Unesco Vlaanderen

Geoparken en biosfeergebieden

Naast Werelderfgoed heeft Unesco ook andere erkenningen voor waardevolle landschappen en natuurgebieden, via haar wetenschappelijk werk. Zo bestaan er geoparken voor plaatsen met bijzonder geologische erfgoed en biosfeergebieden waarbij aandacht gaat naar biodiversiteit en ecosystemen. 

Duurzame ontwikkeling en lokale betrokkenheid staan voor beiden telkens centraal. Momenteel zijn er nog geen te vinden in Vlaanderen, maar er zijn wel twee grensoverschrijdende kandidaturen met Nederland op komst met het geopark Schelde Delta en het biosfeergebied Kempen~Broek. 

Een bondig overzicht over de verschillen en gelijkenissen tussen natuurlijk Werelderfgoed, biosfeergebieden en geoparken, kan je vinden in de folder die je hieronder kan downloaden.


© Geopark Famenne-Ardenne Rochefort-Anticlinal de Wavreille -Geopark Famenne-Ardenne.JPG

Geoparken

Geoparken zijn plaatsen van internationaal geologisch belang, met een omvattende aanpak van erfgoedbescherming, educatie, wetenschap en duurzame ontwikkeling. Ze maken allemaal deel uit van het Global Geoparks Network. Naast geologie, krijgen ook ecologie, archeologie, duurzaam toerisme en economische activiteiten de nodige aandacht.

lees meer
© Erwin Christis edelhert_erwinchristis.jpg

Biosfeergebieden

De meer dan 700 Biosfeergebieden wereldwijd passen in het intergouvernementeel wetenschapsprogramma ‘Mens en Biosfeer’ van Unesco dat al sinds 1971 als doel heeft om natuur en economische ontwikkeling met elkaar te verzoenen.

lees meer

Unesco-gebieden in Vlaanderen

© Arjan Hartog Schor Paulinapolder -Arjan Hartog.jpg

Geopark Schelde Delta

Het Schelde Delta gebied beslaat in Vlaanderen delen van de provincies Antwerpen, West- en Oost-Vlaanderen en in Nederland de provincies Zeeland en het westelijk deel van de provincie Noord-Brabant. Goed voor een oppervlakte van 5.500 km². Daarmee is Geopark Schelde Delta een van de grootste Unesco Geoparken ter wereld.

Wetenschappelijk gezien is de Schelde delta een estuarium: een gebied waar eb en vloed duwen en trekken aan de loop van de rivier, en waar zout water en zoet water in elkaar overlopen.

lees meer
© Erwin Christis Erwin Christis_20090804_0044.jpg

Biosfeergebied Kempen~Broek

De bijzonder nauwe, grensoverschrijdende samenwerking die de afgelopen jaren in Kempen~Broek ontstond, leidde tot een internationale erkenning als Unesco Biosfeergebied. Wat Kempen~Broek bijzonder maakt, is dat het gebied zeer divers is: het is niet louter natuurgebied, maar het bevat ook enkele kleine dorpskernen, spoorlijnen, en een kanaal. Dit zorgt ervoor dat het gebied enorm divers is in planten- en dierensoorten. Wist je dat Kempen~Broek één van de libellenrijkste gebieden van de Benelux is?


Geoparken en biosfeergebieden in de kijker


Meer over geoparken en biosfeergebieden

Hoe word je erkend als geopark of biosfeergebied?

Unesco verwacht een langdurige verbintenis voor de erkenning van geoparken en biosfeergebieden. Een kandidatuur houdt onder meer een toekomstgericht actieplan in, dat de duurzame ontwikkeling van een gebied en het engagement van haar bewoners dient te waarborgen. Naast de erkenningsprocedure, die meerdere jaren in beslag neemt, worden de erkende gebieden regelmatig geëvalueerd. Indien je interesse hebt om een waardevol gebied te laten erkennen als geopark of biosfeergebied, dan neem je best contact op met de Vlaamse Unesco Commissie.

Elders in België

In 2017 werd het Geopark ‘Famenne-Ardenne’ erkend, waar onder meer de Grotten van Han toebehoren. Haar grondgebied strekt zich uit over drie verschillende stroomgebieden; namelijk dat van de Lesse, de Lomme en de Ourthe. Het zijn onder meer haar ondergrondse rivieren, grotten, rotswanden en grote biodiversiteit die dit geopark zo uniek maken.