Unesco Vlaanderen

Erkenning

Unesco kan verschillende soorten initiatieven, plaatsen, gebruiken of organisaties op vlak van onderwijs, wetenschap en cultuur een bijzondere erkenning verlenen. Het kan gaan om Unesco’s Werelderfgoed, Biosfeergebieden, Geoparken, Creatieve Steden, immaterieel of documentair erfgoed, scholen en universitaire leerstoelen. Telkens gelden er specifieke procedures voor een erkenning.

Als je concrete interesse hebt in een Unesco-erkenning, informeer je dan goed op voorhand en neem contact op met de gepaste gesprekspartners en de Vlaamse Unesco Commissie. Hieronder (en ook elders op de site) kan je al de eerste informatie aantreffen.


Erfgoed

© Visit Flanders Begijnhof Brugge -VisitFlanders.jpg

Werelderfgoed

Unesco’s Werelderfgoed-conventie uit 1972 geeft het kader om uitzonderlijke culturele en natuurlijke sites als Werelderfgoed te erkennen en te beschermen. Men beoordeelt een plaats op basis van een reeks criteria voor de authenticiteit, de integriteit, de beschermings- en beheersmaatregelen, en bovenal de uitzonderlijke universele waarde.

lees meer
© Stad Dendermonde Ros Beiaardommegang Dendermonde -Stad Dendermonde.jpg

Immaterieel Cultureel Erfgoed

Unesco’s Conventie voor Immaterieel Cultureel Erfgoed van 2003 geeft het kader om de toekomst te verzekeren van levend erfgoed: vakmanschap, tradities en rituelen die van generatie op generatie worden doorgegeven. De 2003 Conventie is het meest gekend voor de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.

lees meer
© Museum Plantin-Moretus Museum Plantin-Moretus bis.jpg

Memory of the World

Met het ‘Memory of the World’ programma zorgt Unesco voor documentair erfgoed. Het programma kent ook een register voor archiefstukken die beschouwd worden als onschatbaar voor het geheugen van de mensheid. Voor Vlaanderen staan de bedrijfsarchieven van Plantin-Moretus, de archieven van de Antwerpse insolvente boedelkamer en het Leuvense universiteitsarchief op het register.

  • Meer info
lees meer

Gebieden

© Geopark Famenne-Ardenne Marche-Trotti aux Fosses -Geopark Famenne-Ardenne.jpg

Geoparken

In 2004 werd het Global Geoparks Network opgericht. Sinds 2015 is de erkenning van geoparken overgenomen door Unesco. Intussen zijn er wereldwijd meer dan 140 geoparken erkend als gebieden van internationaal geologisch belang.

Geoparken worden ook erkend omwille van hun omvattende aanpak voor erfgoedbescherming, educatie, wetenschap en duurzame ontwikkeling.

lees meer
© Erwin Christis Geelgors -Erwin Christis.jpg

Biosfeergebieden

De meer dan 700 biosfeergebieden wereldwijd passen in het intergouvernementeel wetenschapsprogramma ‘Mens en Biosfeer’ van Unesco dat al sinds 1971 als doel heeft om natuur en economische ontwikkeling met elkaar te verzoenen.

De biosfeergebieden bestaan uit drie zones: een kernzone gericht op natuurbescherming, een bufferzone met ruimte voor o.a. onderzoek en educatie, en een overgangszone voor duurzame economische ontwikkeling.

lees meer
© Wouter Rawoens Gent Unesco Creative City of Music OdeGand (c) Wouter Rawoens.jpg

Creatieve steden

In 2004 lanceerde Unesco het netwerk van Creatieve Steden om samenwerking te stimuleren tussen steden die sterk bezig zijn op vlak van creativiteit bij hun duurzame stedelijke ontwikkeling. Steden kiezen binnen het netwerk voor een specifieke focus op literatuur, muziek, ambachten en volkskunst, film, mediakunsten, gastronomie of design. Gent trad al in 2009 toe als creatieve stad voor muziek en Kortrijk volgde in 2017 als designstad. Om de twee jaar is er telkens een oproep voor nieuwe kandidaat-steden.

lees meer

Onderwijs

Wereldburgerschap bis -GettyImages.jpg

Unesco-scholen

Het ‘UNESCO Associated Schools Network’ (ASPnet) is het grootste mondiale scholennetwerk met meer dan 11.500 aangesloten scholen in meer dan 180 landen, die zich allemaal richten op duurzame ontwikkeling, wereldburgerschap en diversiteit. Het Vlaamse ASPnet telt een 30-tal basis- en secundaire scholen en lerarenopleidingen uit verschillende netten over heel Vlaanderen en Brussel.

  • Meer info
lees meer
© Unesco Cuenca award Rector Koen Van Balen.JPG

Unesco-leerstoelen

Het ‘UNITWIN/UNESCO Chairs Programme’ bevordert sinds 1992 internationale wetenschappelijke samenwerking en kennisopbouw rond belangrijke Unesco-thema’s, met de oprichting van leerstoelen (‘UNESCO Chairs’) en universiteitsnetwerken (‘UNITWIN Networks’). Intussen zijn er bijna 800 hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen wereldwijd betrokken.

De netwerken en leerstoelen zijn vaak denktanks en bruggenbouwers

lees meer