Unesco Vlaanderen

Netwerken

Unesco stimuleert internationale samenwerking op vlak van onderwijs, wetenschap en cultuur. Dit gebeurt onder meer door het opzetten en ondersteunen van verschillende netwerken. Op die manier kunnen mensen en organisaties met dezelfde interesse en expertise elkaar inspireren door kennis en goede praktijken uit te wisselen. 

Mogelijk kan ook jezelf of jouw organisatie deel uit maken van een Unesco-netwerk?

Wereldburgerschap bis -GettyImages.jpg

Unesco-scholen

Het ‘UNESCO Associated Schools Network’ (ASPnet) is het grootste mondiale scholennetwerk met meer dan 11.500 aangesloten scholen in meer dan 180 landen, die zich allemaal richten op duurzame ontwikkeling, wereldburgerschap en diversiteit. Het Vlaamse ASPnet telt een 30-tal basis- en secundaire scholen en lerarenopleidingen uit verschillende netten over heel Vlaanderen en Brussel.

  • Meer informatie over het ASPnet vind je hier.
© Wouter Rawoens OdeGand (c) Wouter Rawoens.jpg

Creatieve Steden

In 2004 lanceerde Unesco het netwerk van Creatieve Steden om samenwerking te stimuleren tussen steden die sterk bezig zijn op vlak van creativiteit bij hun duurzame stedelijke ontwikkeling. Steden kiezen binnen het netwerk voor een specifieke focus op literatuur, muziek, ambachten en volkskunst, film, mediakunsten, gastronomie of design. Gent trad al in 2009 toe als creatieve stad voor muziek en Kortrijk volgde in 2017 als designstad.

  • Meer informatie over Creatieve Steden vind je hier.
© Visit Flanders Universiteitsbibliotheek KU Leuven -Visit Flanders.jpg

Unesco-leerstoelen

Het ‘UNITWIN/UNESCO Chairs Programme’ bevordert sinds 1992 internationale wetenschappelijke samenwerking en kennisopbouw rond belangrijke Unesco-thema’s, met de oprichting van leerstoelen (‘UNESCO Chairs’) en universiteitsnetwerken (‘UNITWIN Networks’). Intussen zijn er bijna 800 hoger onderwijs- en onderzoeksinstellingen wereldwijd betrokken.

  • Meer informatie over Unesco Leerstoelen vind je hier.
© Visit Flanders Zwin.jpg

Belgisch IHP comité

Het Intergouvernementeel Hydrologisch Programma (IHP) is het enige VN-programma dat zich bezig houdt met wateronderzoek, waterbeheer en onderwijs en capaciteitsopbouw. IHP faciliteert een interdisciplinaire en geïntegreerde benadering voor het beheer van stroomgebieden en watervoerende lagen en bevordert en ontwikkelt internationaal onderzoek in zoetwaterweterschappen.

Het Belgisch IHP comité is de Belgische tak van dit programma en bestaat uit Belgische wetenschappers, academici, en belanghebbenden in educatie en de watersector.

  • Meer informatie over het Belgisch IHP Comité vind je hier.