Unesco Vlaanderen

Nominatieprocedure voor immaterieel cultureel erfgoed vanuit Vlaanderen bij Unesco

Gepubliceerd op 03/09/2020 door Unesco Platform Vlaanderen

Op vraag van Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, ICT en Facilitair Management Jan Jambon bracht de Vlaamse Unesco Commissie (VUC) een advies uit over de werkwijze voor het voordragen van Vlaamse kandidaturen in het kader van de Unesco 2003 Conventie voor het Borgen van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Op basis van een internationale benchmark en rekening houdend met de Vlaamse context, stelt de VUC voor regelmatige open oproepen voor kandidaturen in de procedure op te nemen, waarbij een specifieke expertencommissie de kandidaatstellingen evalueert.

Voor de effectieve selectieprocedure stelt de Vlaamse Unesco Commissie naast de criteria uit de 2003 Conventie ook eigen criteria voor, gericht op inhoudelijke, geografische en internationale differentiatie. Daarbij legt de VUC de 3 klemtonen:

  1. inhoudelijk geeft het de voorkeur aan erfgoed uit Vlaanderen dat tot dusver thematisch minder vertegenwoordigd is op de Unesco-lijsten,
  2. geografisch op praktijken die op meerdere plaatsen worden beleefd, en
  3. internationaal aan vormen van erfgoed uit Vlaanderen die nog niet of amper op de Unesco-lijsten voorkomen.