Unesco Vlaanderen

België en Zwitserland financieren nieuw communicatieprogramma

Gepubliceerd op 18/01/2001 door Unesco Platform Vlaanderen

De twee landen stellen geld ter beschikking voor een nieuw programma dat multimedia centra wil oprichten in arme, of op het vlak van ICT achtergestelde, gemeenschappen. Die moeten de bevolking een betere toegang tot informatie verschaffen en hun communicatiemogelijkheden aanzienlijk vergroten.

Combinatie

Het programma combineert de nieuwe en de traditionele media met elkaar om de opgelopen achterstand weg te werken. Zo zal het onder meer zorgen voor een kruisbestuiving tussen bijvoorbeeld gemeenschapsradio's en het internet. De UNESCO beschikt over heel wat ervaring op het vlak van het promoten en oprichten van gemeenschapsradiozenders en wendt die nu aan om telecommunicatiecentra op te zetten die ook gebruik maken van de allernieuwst technologieën.

Sommige van de armste gemeenschappen in de ontwikkelingslanden kunnen genieten van de nieuwe kansen die deze faciliteiten met zich meebrengen. Dankzij een betere toegang tot informatie beschikken ze immers over een middel om hun sociale en economische ontwikkeling te bevorderen. Lokale radiostations die in de plaatselijke taal programma's uitzenden die gemaakt zijn door lokale mensen zorgen er, in combinatie met de nieuwe ICT, voor dat zowel geletterde als ongeletterde mensen toegang hebben tot informatie en deze ook met anderen kunnen uitwisselen.

Donatie

De donatie van Zwisterland (1.000.000 euro gespreid over drie jaar) en België (344.000 euro gespreid over de periode 2001-2002) betekent een aanzienlijke versterking voor de activiteiten van het Internationaal Programma voor de Ontwikkeling van de Communicatie van de UNESCO dat alle programma's coördineert die tot doel hebben om de ontwikkeling van de ICT in de ontwikkelingslanden te bevorderen.