Unesco Vlaanderen

Bescherming van de culturele diversiteit

Gepubliceerd op 04/10/2001 door Unesco Platform Vlaanderen

In de aanloop naar de komende Algemene Conferentie van de UNESCO, komt de Uitvoerende Raad (bestuursorgaan dat twee keer per jaar samenkomt om toe te zien op de uitvoering van de beslissingen van de Algemene Vergadering en deze ook voorbereidt) bijeen van 2 tot 12 oktober.

Culturele diversiteit

Belangrijk agendapunt is het voorstel voor de Verklaring betreffende Culturele Diversiteit die het eerste internationale wettelijk instrument zou zijn voor de bescherming van culturele diversiteit in de context van de globalisering. De Uitvoerende Raad zal zich eveneens buigen over manieren om "misdaden tegen het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid" te bestraffen, met de bedoeling om erfgoed beter te beschermen tegen moedwillige beschadiging of vernieling.

Beide teksten zullen aan de lidstaten van de UNESCO worden voorgelegd tijdens de 31e Algemene Conferentie (tweejaarlijkse bijeenkomst van alle lidstaten waar beslist wordt over het programma en budget van de Organisatie) die doorgaat in Parijs van 15 oktober tot 12 november.

Bio-ethiek

De Uitvoerende Raad zal eveneens het Bio-ethiekprogramma van de UNESCO evalueren en nagaan of de prioriteiten van de Organisatie in dit deelgebied moeten worden bijgestuurd. Ze zal daarvoor steunen op adviezen die het Internationaal Bio-ethiekcomité van de UNESCO en het Intergouvernementeel Bio-ethiekcomité formuleerden over een brede waaier aan ethische onderwerpen die zich opdringen tengevolge van de vooruitgang in genetisch onderzoek. De Raad zal overwegen om een internationaal instrument op te stellen die misbruiken bij het gebruik van genetische gegevens moet voorkomen. De ethische kwesties die genetisch onderzoek oproept, zullen ook het onderwerp vormen van de rondetafel "Bioethics: International Implications" waaraan zo'n 30 wetenschapsministers uit de ganse wereld op 22 en 23 oktober zullen deelnemen tijdens de Algemene Conferentie.