Unesco Vlaanderen

Bijeenkomst Comité voor de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed

Gepubliceerd op 04/09/2007 door Unesco Platform Vlaanderen

Van 3 tot 7 september 2007 komt het Comité voor de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed samen in Tokio. Dat Comité bestaat uit vertegenwoordigers van 24 lidstaten, waaronder België. Zij zullen verdere richtlijnen uitwerken om de Conventie voor de Bescherming van Immaterieel Erfgoed (2003) toe te passen. Deze Conventie dient onder andere mondelinge tradities, rituelen, festiviteiten en sociale praktijken te beschermen en is inmiddels door 79 landen goedgekeurd.

Het Comité zal de modaliteiten vastleggen om bijstand toe te staan voor de bescherming van erfgoed en om de nominaties van immaterieel erfgoed voor te bereiden. Daarnaast zal de rol van ngo's worden besproken. Zij krijgen wellicht een adviserende functie bij het toepassen van de Conventie. Het Comité zal ook de procedures en criteria vastleggen om goede voorbeelden van beschermende projecten te selecteren.

De directeur-generaal van de UNESCO, Koïchiro Matsuura, zegt dat de Conventie een essentieel deel is van de inspanningen om de culturele uitdagingen van globalisering aan te gaan. De toenemende globalisering zet de culturele diversiteit immers alsmaar meer onder druk. Hij benadrukt ook dat de Conventie een antwoord op de uitdagingen van multiculturele samenlevingen biedt. Het promoten van respect voor immaterieel erfgoed is een manier waarmee samenlevingen de sociale harmonie kunnen verstevigen.

"Ik hoop dat het immaterieel erfgoed snel eenzelfde internationale toewijding en steun zal genieten als het materieel erfgoed," aldus Matsuura.

Klik hier voor meer informatie over de activiteiten van de UNESCO ter promotie en bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed.